עמוד:60

פרק יב - פילוג הממלכה בפרק יא נפרדנו משלמה המלך . שלמה הביא את ממלכת ישראל לשיא של הצלחה , אבל בזקנתו חטא בשני סוגי חטאים : הוא נשא נשים נוכריות ואלה היטו את ליבו אחר אלוהים אחרים , והוא עבד עבודה זרה - השתתף בפולחן לאלים אחרים . העונש שנובא לשלמה בתגובה על חטאיו היה : פילוג * הממלכה , ולקיחתה מצאצאיו . רחבעם , בנו של שלמה , אמנם הומלך בסוף פרק יא , אבל כמה זמן ימלוך רחבעם עד שהנבואה תתגשם !? מיד נדע ... התחלה ברגל שמאל ... פס' 3-1 1 קראו פס' : 1 " וילך רחבעם שכם כי שכם בא כל ישראל להמליך אתו " : לפי פס' - 1 מדוע רחבעם הולך לעיר שכם כדי להיות מומלך שם ? בססו את תשובתכם על ציטוט מתאים מתוך הפסוק . לדיון בכיתה אילו שאלות מתעוררות בקריאת פס' ? 1 מה הבעיה ? יש בעיה ! לפניכם פסוקים המתארים אירוע דומה שקרה בעבר - אירוע המלכת שלמה המלך , אביו של רחבעם : " וירד צדוק הכהן ונתן הנביא ובניהו בן יהוידע והכרתי והפלתי וירכבו את שלמה על פרדת המלך דוד וילכו אתו על גחון : ויקח צדוק הכהן את קרן השמן מן האהל וימשח את שלמה ויתקעו בשופר ויאמרו כל העם יחי המלך שלמה : ויעלו כל העם אחריו והעם מחללים בחללים ושמחים שמחה גדולה ותבקע הארץ בקולם " : ( מלכים א פרק א , פס' ( 40-38 המשותף לשני האירועים - המלכת שלמה ( מלכים א , א , ( והמלכת רחבעם ( מלכים א , יב ) - הוא שבשניהם ממליכים מלך על ישראל . אבל מה הם ההבדלים בין שני האירועים ? 2 א . איזה משני טקסי ההמלכה - זה של שלמה וזה של רחבעם - מכובד יותר בעיניכם וראוי למעמד המיוחד של המלכת מלך ? מדוע ? ב . שימו לב : היכן המליכו את שלמה ? והיכן המליכו את רחבעם ? מצאו את המקומות במפה שבעמ' . 65 לדיון בכיתה מה אנחנו יכולים ללמוד על מעמדו של רחבעם בקרב העם מתוך פס' 1 ( ומתוך ההשוואה לטקס ההמלכה של שלמה ?( * פילוג - פיצ ff ל , חלוקה . זוהי מילה המשתייכת לאותה משפחת מילים שמשתייכת אליה גם המילה "פלג" - נחל קטן שמתפצל מהנהר הגדול . לכאן שייכת גם המילה "מפלגה" בפוליטיקה . מלכים א פרק א פס' : 40-38 גחון - נחל קדרון , נחל הצמוד לעיר דוד בירושלים . קרן השמן - כלי לנשיאת השמן . וימשח - יצק שמן על ראשו , פעולה שמשמעותה : מינוי האדם לתפקיד . ותבקע הארץ בקולם - דימוי . הארץ כמו נבקעה , נפתחה , מעוצמת קולות השמחה של העם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר