עמוד:54

מות שלמה פס' 43-40 קראו פס' . 40 בפסוק זה מסופר כי שלמה רוצה להרוג את ירבעם המורד . ירבעם מבין את הכוונה של שלמה ובורח למצרים . 16 מה ירבעם יודע - משהו ששלמה אינו יודע ? לסיכום הפרק ולסיכום מלכות שלמה בפס' 43-40 אנו נפרדים משלמה המלך , בנו של דוד המלך . 17 סיכום מלכות שלמה : א . מה הם הדברים הטובים שעשה שלמה למען ממלכת ישראל ? ב . מה היו החטאים של שלמה ? ג . כיצד הזיקו חטאיו של שלמה לממלכת ישראל ? ד . מה היה העונש על חטאיו של שלמה ? 18 הזמנה ליצירה בפס' 40 כתוב שדברי ימי שלמה ( כלומר , ההיסטוריה של שלמה ) כתובים ב"ספר דברי שלמה . " ציירו , כתבו , או ערכו בדרך יצירתית כלשהי את ההיסטוריה של שלמה המלך . לעזרתכם - הנה התחנות העיקריות בחיי שלמה , מתוך הפרקים שלמדתם : " ויקח צדוק הכהן את קרן השמן מן האהל וימשח את שלמה ויתקעו בשופר ויאמרו כל העם יחי המלך שלמה " : ( מלכים א א , פס' ( 39 " וישמעו כל ישראל את המשפט אשר שפט המלך ויראו מפני המלך כי ראו כי חכמת אלהים בקרבו לעשות משפט " : ( מלכים א ג , פס' ( 28 " כי הוא רדה בכל עבר הנהר מתפסח ועד עזה בכל מלכי עבר הנהר ושלום היה לו מכל עבריו מסביב " : ( מלכים א ה , פס' ( 4 " ויתן אלהים חכמה לשלמה ותבונה הרבה מאד ורחב לב כחול אשר על שפת הים " : ( מלכים א ה , פס' ( 9 " אז יקהל שלמה את זקני ישראל את כל ראשי המטות נשיאי האבות לבני ישראל אל המלך שלמה ירושלם להעלות את ארון ברית ה' מעיר דוד היא ציון " : ( מלכים א ח , פס' ( 1 " ותרא מלכת שבא את כל חכמת שלמה והבית אשר בנה " : ( מלכים א י , פס' ( 4 " ויהי לעת זקנת שלמה נשיו הטו את לבבו אחרי אלהים אחרים ולא היה לבבו שלם עם ה' אלהיו כלבב דויד אביו " : ( מלכים א יא , פס' ( 4 תרגיל בחשבון : כמה שבטים יש בישראל ? לפי פס' - 31 על כמה שבטים ימלוך ירובעם ? לפי פס' - 32 כמה שבטים יישארו תחת מלכות בית דוד ? יש בעיה !? לא , אין בעיה ... לשבט שיישאר תחת מלכות בית דוד , יצטרף שבט אחר . איזה שבט ? קראו מלכים א יב , פס' . 21 בפסוק 43 כתוב שרחבעם , בנו של שלמה , מולך . איך זה יכול להיות ? הרי שלמה קיבל עונש שהממלכה תיקרע מהבן שלו ! חכה , חכה ...

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר