עמוד:43

הפתרון פס' 9-3 3 קראו פס' . 9-3 האם שלמה עמד בניסיון של פתרון החידות ? בססו את תשובתכם על ציטוט אחד . סיום הביקור המלכותי פס' 13-10 4 א . קראו פס' - 10 מה נתנה מלכת שבא לשלמה ? ב . קראו פס' - 13 מה נתן שלמה למלכת שבא ? סיכום הפרק - לדיון בכיתה א . מה הייתה מטרת הביקור של מלכת שבא ? ב . מה היו התוצאות של הביקור המלכותי ? ג . מה מלמד אותנו הביקור המלכותי של מלכת שבא על שלמה ועל מלכותו ? פס' : 3 ויגד לה שלמה את כל דבריה - פתר את כל חידותיה . פס' : 4 ותרא - ראתה . פס' : 5 ומושב עבדיו ומעמד משרתיו ומלבשיהם - סדרי הישיבה , העמידה והלבוש של העבדים והמשרתים בבית המלך . ומשקיו - שרי המשקים שלו . ועלתו אשר יעלה בית ה' קורבנות העולה אשר הקריב בבית המקדש . ולא היה בה עוד רוח - נעצרה נשימתה מרוב התפעלות . פס' : 8 אשרי - מאושרים . פס' : 10 לא בא כבשם ההוא עוד לרב - בושם בכמות כה רבה לא הובא לארץ עד אז . פס' : 13 את כל חפצה אשר שאלה - את כל אשר רצתה וביקשה . כיד המלך שלמה - בהתאם ליכולתו של המלך , כלומר בנדיבות ובשפע .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר