עמוד:38

סוף דבר פס' 28 " וישמעו כל ישראל את המשפט אשר שפט המלך ויראו מפני המלך כי ראו כי חכמת אלהים בקרבו לעשות משפט" ( פס' ( 28 13 קראו פס' . 28 א . אילו תגובות עורר המשפט בקרב העם ? ב . כיצד עשויות תגובות אלה להשפיע על מעמדו של שלמה כמלך , ועל המשך שלטונו ? 14 בפס' 28 מופיעה מילה מנחה * . א . מהי המילה המנחה ? ב . כמה פעמים היא מופיעה ? ג . לאיזה רעיון מרכזי המילה מנחה ( מכוונת ?( 15 כיצד מוכיח אירוע המשפט כי שלמה אכן קיבל את מבוקשו מה ? ' לדיון בכיתה איזה סוג של חלום חלם שלמה - חלום לילה ? משאלה ? חלום נבואי ? לסיכום הפרק נסכם כמה דברים חשובים שלמדנו על שלמה ועל מלכותו בפרק זה : לפי פס' : 3-1 - בתחום מדיניות החוץ - שלמה בונה קשרים טובים מאוד עם מצרים . - בתחום הביטחון - שלמה בונה חומה סביב ירושלים . - בתחום הבנייה - שלמה בונה בית מקדש לה , ' וארמון לעצמו . - בתחום הדת והאמונה - שלמה הולך בדרכי ה . ' לפי פס' : 15-4 - בתחום המשפט - שלמה יקבל מה' את חוכמת המשפט . - בתחום החוכמה - ה' הבטיח לשלמה חוכמה שלא הייתה כמותה עד זמנו . - בתחום הכבוד והעושר - ה' הבטיח לשלמה עושר וכבוד שלא היו כדוגמתם . - בתחום אריכות הימים - ה' הציב לפני שלמה תנאי : אם ילך בדרכי ה , ' אז תוענק לו אריכות ימים . לפי פס' : 28-16 - העם קיבל את שלמה כמלך וכשופט . אז ... אפשר להגיד שהכול טוב בממלכת שלמה ! " יהודה וישראל רבים כחול אשר על הים לרב אכלים ושתים ושמחים " : ( פרק ד , פס' ( 20 משפטים לדרך ... לב שומע לשפוט את עמך להבין בין טוב לרע ( מלכים א ג , פס' ( 9 "משפט שלמה" פס' : 28 ויראו מפני המלך - פחדו מפניו , או - נהגו כלפי המלך בכבוד רב . מה זה "מילה מנחה ? " * מילה מנחה היא מילה , או שורש של מילה , שחוזרים כמה פעמים בפסוק או בקבוצת פסוקים . המילה או השורש החוזרים מנחים אותנו , כלומר מכוונים אותנו , באמצעות החזרה הזאת , להתמקד ברעיון מסוים . כיום , כשמשתמשים בביטוי " משפט שלמה" הכוונה היא לכך שאדם צריך להכריע הכרעה אכזרית ובלתי אפשרית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר