עמוד:36

בקשת שלמה מה' " ונתת לעבדך לב שמע לשפט את עמך להבין בין טוב לרע כי מי יוכל לשפט את עמך הכבד הזה " : ( פס' ( 9 5 בפס' 9 שלמה מבקש בקשה ואף מנמק אותה . א . העתיקו למחברת את הבקשה . ב . העתיקו למחברת את הנימוק . ג . כתבו במילים שלכם - מה ביקש שלמה מה ? ' ד . מה אפשר להסיק מתוך בקשתו של שלמה - מהו הקושי העיקרי ששלמה רואה בתפקיד המלך ? לדיון בכיתה מנהיגי העם , בעבר וגם כיום , אחראים לתחומי חיים שונים : כלכלה ואוצר , חינוך , ביטחון , צבא , עבודה ורווחה , משפט , תרבות וספורט , ענייני פנים , יחסי חוץ , תחבורה , תקשורת ועוד . א . בין התחומים הללו - מהו התחום החשוב ביותר , לדעתכם ? מדוע ? ב . לפי בקשת שלמה מה , ' התחום החשוב ביותר הוא תחום המשפט . מדוע , לדעתכם , שלמה בחר בקשה מתחום זה ? 6 קראו פס' . 14-10 מהי דעתו של ה' על בקשתו של שלמה ? בססו את דבריכם על ציטוט מתאים מהפסוקים . 7 בנוסף למה שביקש שלמה וקיבל , בפס' 14-12 מסופר כי ה' הבטיח לשלמה שלוש הבטחות נוספות . שתיים מהן יקבל שלמה בוודאות . את השלישית - יקבל אם יעמוד בתנאי מסוים . א . מה יקבל שלמה בוודאות ? ב . מה יקבל שלמה אם יעמוד בתנאי מסוים ? מהו התנאי ? אם . .. במחברת ) אז ... ( במחברת ) לדיון בכיתה מדוע , לדעתכם , נתן ה' לשלמה הבטחות נוספות ? מדוע דווקא הבטחות אלה ? בפס' 15 מסופר כי שלמה התעורר מחלומו . האם היה זה חלום לילה ? משאלה ? נבואה ? איך נדע ? נקרא ... ! פס' : 9 הכבד - הגדול , הרב . כדי לענות על שאלה , 5 אפשר וכדאי להיעזר בסימן האתנחתא ( או האתנח ) שבפסוק . 9 האתנחתא היא הסימן שמופיע מתחת למילה , ונראה כך : . במקום שבו מופיע סימן האתנחתא הוא מחלק את הפסוק לשני חלקים , לא בהכרח שווים . באתנחתא , כמו שנרמז במילה - נחים ! פס' : 10 וייטב הדבר בעיני אדני - הדבר היה טוב בעיניו . מצא חן בעיניו . פס' : 11 ולא שאלת לך ימים רבים - לא ביקשת לעצמך חיים ארוכים . פס' : 14 והארכתי את ימיך - אתן לך אריכות ימים . פס' : 15 ויקץ - התעורר . ירושלם - לירושלים . ויעל עלות ויעש שלמים - " עולות" ו"שלמים" הם סוגים של קורבנות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר