עמוד:35

3 בפס' 3-1 מתוארות פעולותיו של שלמה ב4- תחומים . קראו את הפסוקים וכתבו במילים שלכם - מה הן הפעולות שעשה שלמה בכל תחום ? א . בתחום מדיניות החוץ - ( במחברת ) ב . בתחום הביטחון - ( במחברת ) ג . בתחום הבנייה - ( במחברת ) ד . בתחום הדת והאמונה - ( במחברת ) החלום ... פס' 15-4 לדיון בכיתה [ ... ]" נראה ה' אל שלמה בחלום הלילה ויאמר אלהים שאל מה אתן לך " : ( פס' ( 5 הציעו - אילו דברים כדאי לשלמה לבקש מה ? ' בפס' 15-4 מסופר כי שלמה חולם חלום . למילה "חלום" יש כמה משמעויות : א . מראות שרואים בלילה , בזמן השינה . ב . ביטוי למשאלה , לרצון - משהו ששואפים אליו ורוצים שיתגשם . ג . התגלות נבואית - מידע על משהו שיקרה בעתיד . לאחר שנקרא את החלום של שלמה , ננסה להבין מה המשמעות של המילה "חלום" בפרק שלנו . בפס' , 8-6 שלמה עדיין לא עונה אלא הוא פותח את דבריו בצניעות רבה : " ויאמר שלמה אתה עשית עם עבדך דוד אבי חסד גדול כאשר הלך לפניך באמת ובצדקה ובישרת לבב עמך ותשמר לו את החסד הגדול הזה ותתן לו בן ישב על כסאו כיום הזה : ועתה ה' אלהי אתה המלכת את עבדך תחת דוד אבי ואנכי נער קטן לא אדע צאת ובא : ועבדך בתוך עמך אשר בחרת עם רב אשר לא ימנה ולא יספר מרב " : ( פס' ( 8-6 4 א . צטטו מתוך הפסוקים ביטוי לצניעות של שלמה ביחס לאביו , דוד המלך . ב . צטטו מתוך הפסוקים ביטוי לצניעות של שלמה ביחס לה . ' ג . צטטו מתוך הפסוקים ביטוי לצניעות של שלמה ביחס לעצמו . ד . צטטו מתוך הפסוקים ביטוי לצניעות של שלמה ביחס לעם ישראל . לדיון בכיתה מדוע , לדעתכם , שלמה פותח את דבריו בדברים צנועים ? שימו לב : במשימה 3 יש פעולה אחת הקשורה לשני תחומים , ויש לכתוב אותה בשני המקומות המתאימים לה . פס' : 5 שאל - בקש . פס' : 6 ובישרת לבב עמך - נהג ביושר . ותשמר לו - זכרת לו . פס' : 7 לא אדע צאת ובא - איני יודע להוביל , להנהיג , את העם ( צאת ובוא - לצאת לפני העם במלחמה ולבוא לפניו אחרי המלחמה . ( ... " ואנכי נער קטן " ... ( פס' . ( 7 עד כמה קטן היה שלמה ? יש המפרשים ששלמה היה בן ! 12 ( כמו ילד בכיתה ו . ( ... אבל אפשר להבין את המילה "קטן" גם כביטוי של צניעות . ייתכן ששלמה היה לא רק קטן בגיל , אלא גם צנוע .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר