עמוד:33

פרק ג - "לב שומע לשפוט את עמך " ... בתחילת ספר מלכים ( מלכים א , פרק א ) נפרדנו מדוד המלך , שהיה כבר זקן . לאחר מאבקים על הירושה בין בניו של דוד ( במלכים א , פרק ב ) - הוכתר מלך חדש על כל ישראל , יורש לדוד : שלמה המלך ! האם שלמה מתאים לתפקיד המלך ? בפרקים הבאים נגלה ... לדיון בכיתה מה הן הציפיות של עם ממנהיג ? א . כאשר מלך חדש עולה לשלטון בישראל - מה יכולים לצפות ממנו בני העם ? והנביא שהמליך אותו ? וה ? ' ( אפשר וכדאי להיעזר בשמואל א ח , בסיפורי שאול ובסיפורי דוד . ( ב . היכרתם כבר את שאול ואת דוד - האם הם עמדו בציפיות של העם ? ושל הנביא ? ושל ה ? ' נמקו את תשובתכם . ראשית מלכות שלמה פס' 3-1 " ויתחתן שלמה את פרעה מלך מצרים ויקח את בת פרעה ויביאה אל עיר דוד עד כלתו לבנות את ביתו ואת בית ה' ואת חומת ירושלם סביב : רק העם מזבחים בבמות כי לא נבנה בית לשם ה' עד הימים ההם : ויאהב שלמה את ה' ללכת בחקות דוד אביו רק בבמות הוא מזבח ומקטיר " : ( פס' ( 3-1 מזל טוב ! שלמה המלך התחתן !! 1 קראו פס' . 1 עם מי התחתן שלמה המלך ? קרא את מה שהינשוף מסביר , בעמוד הבא ... למה שלמה התחתן עם בת פרעה ? פס' : 1 ויתחתן שלמה את פרעה מלך מצרים - שלמה התחתן עם בתו של פרעה מלך מצרים . עד כלתו - עד שיסיים . בית ה' - בית המקדש . פס' : 2 רק העם מזבחים בבמות - כל אחד היה יכול לבנות במה ( מזבח לה ( ' בסביבת מגוריו , ולזבוח בה זבחים לה . ' כי לא נבנה בית לשם ה' - עדיין לא נבנה בית המקדש . פס' : 3 מזבח - מקריב קורבן , זבח לה . ' ומקטיר - מעלה באש קטורת- תערובת של צמחים ריחניים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר