עמוד:27

סילוק אדוניה - המורד במלכות דוד פסוקים 25-12 כזכור , בפרק הקודם , כאשר ניסה אדוניה להתגונן מפני שלמה ואחז בקרנות המזבח , שלמה הניח לו להשתחרר . אבל , בכך לא הייתה הבטחה ששלמה לא יפגע באדוניה לעולם , אלא תנאי - התגובה של שלמה לאדוניה תלויה בהתנהגותו של אדוניה : ] ... [" אם יהיה לבן חיל לא יפל משערתו ארצה ואם רעה תמצא בו ומת " : ( מלכים א , פרק א , פס' ( 52 10 הסבירו במילים שלכם את הבקשה של אדוניה בפסוק . 17 11 א . קראו את פסוק - 22 כיצד פירש שלמה את בקשתו של אדוניה ? ב . האם , לדעתכם , זו הייתה אכן כוונתו של אדניה ? 12 האם אדוניה עמד בתנאי שהציב לו שלמה ? נמקו את תשובתכם . 13 האם שלמה מימש את האיום שאיים על אדוניה ? בססו את תשובתכם על ציטוט מתאים מפסוקים . 25-24 סילוק אביתר הכוהן שתמך באדניה פסוקים 27-26 14 בפסוקים , 27-26 מסופר כי שלמה העניש את אביתר הכוהן . אביתר נענש מכיוון שתמך באדוניה ( כפי שקראנו במלכים א פרק א , פסוק . ( 7 מה היה עונשו של אביתר ? בססו את תשובתכם על ציטוט מתאים . 15 בפסוק 26 שלמה אומר כי מן הראוי היה שיהרוג את אביתר על כך שתמך באדוניה , אך הוא אינו עושה זאת . מדוע ? בפסוק 27 כתוב שגירוש אביתר הכוהן מתפקיד הכהונה במלכות שלמה הוא מימוש הנבואה שניתנה לבית עלי בשילה . בתחילת ספר שמואל ( שמואל א , פרק ג , ( ניתנה לעלי נבואה קשה בעקבות חטאיהם של בניו , חופני ופנחס . לפי נבואה זאת , צאצאיו של עלי לעולם לא יהיו כוהנים . אביתר הכוהן היה צאצא למשפחת הכוהנים של עלי . לבקש להתחתן עם הפילגש של המלך זה נקרא "להתנהג יפה !? " ממש לא ! הצעד הראשון של מרד אבשלום היה כשאבשלום שכב עם פילגש דוד ! תרגיל בחשבון לפי פסוק : 11 א . כמה שנים בסך הכל מלך דוד ? ב . מתוך שנות מלכותו - כמה שנים מלך דוד בחברון ? ג . מתוכן - כמה שנים הוא מלך בירושלים ? פסוק : 26 ענתת - עיר הולדתו של אביתר הכוהן . לך על שדיך - לך אל שדותיך , אל ביתך . נשאת את ארון אדני - עזרת לדוד בנשיאת ארון ה , ' כאשר ברח בזמן מרד אבשלום . וכי התענית בכל אשר התענה אבי - היית עם דוד , וסבלת עם תומכיו בזמן מרד אבשלום .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר