עמוד:26

בשמואל ב פרק טז ( פסוקים , ( 13-5 מסופר על כך ששמעי בן גרא קילל את דוד . באותו הזמן דוד נמנע מלפגוע בו , אך כעת ( בפסוקים , ( 9-8 דוד מצווה על שלמה לנקום בשמעי על קללתו . 6 קראו בשמואל ב , טז : 5 " ובא המלך דוד עד בחורים והנה משם איש יוצא ממשפחת בית שאול ושמו שמעי בן גרא יצא יצוא ומקלל " : כיצד המידע המופיע בפסוק זה יכול להסביר את הצו של דוד לשלמה בעניין שמעי בן גרא ? סיכום ביניים - "כל אחד כגמולו" דוד ציווה על שלמה לנהוג בשתי דרכים שונות , כלפי אנשים שהתנהגו כלפיו ( כלפי דוד ) בדרכים שונות . 7 על מי ניתן לומר כי דוד פעל כלפיו בגישה של "טובה תחת טובה : " א . מי עשה בעבר חסד עם דוד ? ב . מהו החסד ? ג . מהי ה"טובה" שיקבל בתמורה ? 8 על מי ניתן לומר כי דוד פעל כלפיו בגישה של "רעה תחת רעה : " א . מי עשה בעבר "רעה" לדוד ? ב . מהו המעשה הרע שעשה ? ג . מהי ה"רעה" שיקבל בתמורה ? מות דוד פסוקים 11-10 " וישכב דוד עם אבתיו ויקבר בעיר דוד : והימים אשר מלך דוד על ישראל ארבעים שנה בחברון מלך שבע שנים ובירושלם מלך שלשים ושלש שנים " : ( פס' ( 11-10 בפסוקים אלה אנו נפרדים מדוד המלך . 9 הזמנה ליצירה : תארו בדרך יצירתית את הפרדה מדוד המלך . לדיון בכיתה דוד המלך מלך על עם ישראל במשך תקופה ארוכה . על אילו דברים מעידה תקופת המלוכה הארוכה של דוד ? פסוק : 10 וישכב דוד עם אבתיו - בעבר היה מקובל לקבור את האנשים בקברים משפחתיים ( למשל , מערת המכפלה שקנה אברהם אבינו . ( אדם ש"שכב עם אבותיו" הוא אדם שנקבר עם אבותיו בקבר המשפחתי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר