עמוד:18

הצילו ! פסוקים 53-49 17 בפסוקים 51-50 מסופר כי אדוניה פוחד . ממה הוא פוחד ? בפסוק 50 מסופר כי אדוניה , אשר פחד , אחז בקרנות המזבח . נבין מדוע . 18 קראו פסוק . 52 בפסוק זה שלמה מציב תנאי : "אם ... אז " ... זוכרים את סימן האתנחתא , המחלק את הפסוק לשני חלקים ? א . בדקו בפסוק 52 תחת איזו מילה נמצא סימן האתנחתא ? ב . העתיקו למחברת את חלק הפסוק שמספר מה יקרה אם אדוניה יהיה בסדר . ג . העתיקו למחברת את חלק הפסוק שמספר מה יקרה אם אדוניה לא יהיה בסדר . ד . מה תהיה , להבנתכם , התנהגות ראויה של אדוניה ? 19 השלימו במחברת , במילים שלכם : א . אם אדוניה יהיה בסדר , אז . .. במחברת ) ב . אם אדוניה לא יהיה בסדר , אז . ( במחברת ( .. בשלב זה הסכים שלמה לתת לאדוניה ללכת הביתה , ולא פגע בו . ואולם , יש לזכור כי שלמה לא הבטיח הבטחה עקרונית שלא יפגע באדניה . שלמה הציב תנאי : התנהגותו ( של שלמה ) כלפי אדוניה תהיה תלויה בהתנהגות של אדוניה - כלומר , היא תהיה תלויה בשאלה אם אדוניה ימרוד בשלמה או יהיה נאמן לו ! פסוק : 49 ויחרדו - פחדו . ירא - פחד . תזכיר לי - איך נראה סימן האתנחתא !? על קרנות המז בח " קרן" - פינה ; " מז בח" - המקום שעליו היו זובחים ( מקריבים קורבנות . ( קרנות המזבח - פינות המזבח . מדוע אדונ יה אחז בקרנות המזבח ? המזבח הוא קדוש , והקדושה מגינ ה על האדם . לכן , אסור להרוג אדם כאשר הוא אוחז במזבח הקדוש . קדושת המזבח מגינ ה על האדם מפני עונש מוות . מז בח משוחזר משרידים שנתגלו בתל באר שבע , כנראה מהמאה התשיעית לפני ספירת הנוצרים ( לפני כ 3 , 000- שנה )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר