עמוד:8

תוכן העניינים מלכים א פרק א - יחי המלך שלמה ! 18-11 .................................................................................. פרק ב - " והממלכה נכונה ביד שלמה" 28-19 ............................................................. פרק ג - "לב שומע לשפוט את עמך" 38-29 ............................................................... פרק י ( פס' - ( 13-1 הביקור המלכותי ! 43-39 .................................................................. פרק יא - פרידה משלמה המלך 54-44 ........................................................................ פרק יב - פילוג הממלכה 68-55 ..................................................................................... פרק טז ( פס' - ( 34-29 אחאב מלך ישראל 73-69 ......................................................... פרק יז - על בצרת , קנאה וניסים 80-74 ......................................................................... פרק יח - אליהו ונביאי הבעל בהר הכרמל 91-81 ....................................................... פרק יט - אליהו לבדו בהר חורב 102-92 ......................................................................... פרק כא - סיפור כרם נבות 112-103 ................................................................................... מלכים ב פרק ב - "ויהי בהעלות ה' את אליהו בסערה השמים" 125-113 .................................. פרק ד - עלילות אלישע 133-126 ....................................................................................... פרק ה - המשך עלילות אלישע : צרעת נעמן 148-134 .................................................. תקציר החדשות : מאליהו ואלישע- למגילת אסתר 151-149 ........................................ מגילת אסתר פרקים א-י בקומיקס . 1 169-152 ............................................................................................... " מהודו ועד כוש . 2 171-170 ............................................................................................ " ... הקהילה היהודית בפרס . 3 174-172 .................................................................................. איזה יופי , יש לי אופי ! ... " . 4 177-175 ...................................................................................... ונהפוך הוא . 5 183-178 .............................................................................................. " ... משנכנס אדר מרבין בשמחה 188-184 ...................................................................... ...

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר