עמוד:3

יום אחד , T v עץ ?• ' 1 האורן : ' הסתכל - : ? •? על - העצים T ?• ? בחורשה . T : - הוא הסתכל על העלים שלהם : וחשפ - T "למה T T יש •• לי עלי -: •• מחט ? -- לכל T : העצים T •• • יש •• עלים : ? T ירוקים ' : ויפים T , רק העלים שלי ארוכים ודוקרים כמו מחט " .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

המרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון, האוניברסיטה העברית בירושלים ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר