עמוד:117

4 א . התבוננו בכרטיסי הציורים שבדפי הגזירה ( בעמודים 133 ו . ( 135– שערו : אם נקפל כל כרטיס לאורך הקו הלבן , נגזור לאורך הקו השחור ונפתח את הקיפול - איזו צורה תתקבל ? ב . עכשיו גזרו את הכרטיסים , קפלו כל כרטיס , גזרו לאורך הקו השחור ופתחו את הקיפול . בדקו : האם קיבלתם צורות סימטריות ? ג . קפלו את הכרטיס האדום ונסו לגזור צורה של לב . ד . נסכם : כשרוצים להכין צורות סימטריות אפשר להיעזר בקיפול ובגזירה . 5 נסו לשנות את הציורים האלה לציורים סימטריים כך שהקו האדם יהיה קו הסימטריה ( אפשר לצבע או לציר . ( בדקו בעזרת המראה . בפעילות 5 מובן שהתלמידים אינם יכולים להגיע לתוצאה מדויקת כמו שאפשר להגיע בדפוס - אפשר לציין זאת בכיתה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר