עמוד:112

2 בכל סעיף יש טעות אחת בציור של ההשתקפות . סמנו ? ליד הטעות בתוך השלולית . 3 היכן תניחו את המראה כדי לקבל את הציור שבמסגרת ? סמנו את הקו . 4 היכן תניחו את המראה כדי לקבל מלבן ? הציעו שתי אפשריות וסמנו את הקוים . בדקו בעזרת המראה את תשובותיכם בפעיליות . 4-1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר