עמוד:59

12 איזה מצלע יוצא דפן ? כמה צלעות יש לו ? כמה קדקודים יש לו ? מצלע שיש לו 4 צלעות נקרא מרבע . 13 קחו 4 רצועות ובנו לסוס חצר שצורתה מרבע . 14 השתמשו בשבלונה וצירו לכל אפרוח חצר אחרת שצורתה מרבע . 15 פעילות בחצר כל קבוצה מקבלת גומייה וצריכה ליצור מצולע לפי ההוראות של המורה : משולש , מרובע , מחומש או משושה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר