עמוד:51

מצלע או לא מצלע ? לא מצלע , כי הצורה פתוחה . לא מצלע , כי יש לצורה קו שאינו ישר . מצלע , כי הצורה סגורה וכל הקוים ישרים . 4 סמנו ? או . ? א | צורה סגורה רק קוים ישרים מצלע ג | צורה סגורה רק קוים ישרים מצלע ה | צורה סגורה רק קוים ישרים מצלע ב | צורה סגורה רק קוים ישרים מצלע ד | צורה סגורה רק קוים ישרים מצלע ו | צורה סגורה רק קוים ישרים מצלע צורה פתוחה איננה מצולע . אפשר להסביר לתלמידים שצורה כזאת איננה מתאימה להיות חצר , כי החיה יכולה לברוח . צורה שיש בה קווים עקומים ( לא ישרים ) אי–אפשר להרכיב מרצועות והיא איננה מצולע .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר