עמוד:48

א מהו מצלע ? גלי החליטה לבנות חצרות לחיות . היא בנתה לכבשה חצר מ4– רצועות . 1 בונים על השלחן חצרות מרצועות : א | קחו 4 רצועות ובנו חצר לפיל . ב | קחו 3 רצועות ובנו חצר לפרה . ג | בנו חצר לארנבת . בכמה רצועות השתמשתם ? בניתם חצרות שהצורות שלהן שונות . לכל צורה כזאת קוראים מצלע . למצלע הזה יש 5 צלעות וגם 5 קדקודים : בסוף החוברת מצורף דף שקפים 3 ובו שקפי חיות ושקף זווית ישרה . יש לגזור את השקפים לפי הקווים המרוסקים ולשמור אותם במעטפה . בשקף הזווית הישרה משתמשים החל מעמוד . 72 בפעילויות שבהן התלמידים מתבקשים לבנות חצר לחיה - הם מניחים על השולחן את השקף של החיה המתאימה ובונים סביבה חצר מרצועות . אם התלמידים בונים חצר פתוחה , יש להעיר להם שעליהם לבנות חצר סגורה כדי שהחיה לא תברח .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר