עמוד:21

איזו תמונה מתאימה לארך המסגרת ? 6 המלכה הגיעה לבקור בארמונו של המלך ומדדה גם היא את הדברים בחדרו . השתמשו במדבקות של כפות הרגלים של המלכה ( מסוף החוברת : ( מדדו בעזרתן את הדברים בחדרו של המלך ( בעמוד ( 17 והשלימו כאן . א | ארך החלון : 4 ב | ארך המטה : 8 ג | ארך המסגרת : 2 דיון : האם במדידת האורך של כל דבר שתמדוד המלכה יתקבל מספר קטן יותר ? מדוע ? מטרת פעילות 6 היא ללמד שככל שיחידת המידה גדולה יותר , כך מספר היחידות קטן יותר . בדקו אם התלמידים רואים את הקשר בין תוצאות המדידה בכפות רגלי המלך לתוצאות המדידה בכפות רגלי המלכה . שאלות לדוגמה : - המלך מדד ספה בארמונו ומצא שאורכה 10 כפות רגליים . מהו אורכה בכפות רגלי המלכה ? - המלך מדד רהיט אחר ומצא שאורכו 6 כפות רגליים . מהו אורכו בכפות רגלי המלכה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר