עמוד:19

3 מדדו בסרגל כפות הרגלים את הארך של כל קטע והשלימו . דיון : כיצד המספרים שכתבנו על הסרגל עוזרים למדידה ? 4 שערו בכל סעיף : מהו הארך של הקטע ? בדקו בעזרת הסרגל . בפעילות 4 יש להניח שיהיו תלמידים שבהשערה יספרו את השנתות ולכן יטעו . מטרת הפעילות היא להבהיר שיש לספור את המרווחים ולא את השנתות . בדף הקרטון שבסוף החוברת יש גם סרגל כפות רגליים מוכן למקרה הצורך .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר