מתוך:  > Click 1 > PRACTICE PAGES

עמוד:183

Unit 5 Part 3 1 Write 2 Match 1 . A fox in a box . 2 . An ox on a box . 3 . A fox in a hat . 4 . A fox on an ox . 5 . A man , a fox and an ox in a taxi .

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר