מתוך:  > Click 1 > Unit 4 Family

עמוד:116

4 r y f s l k 5 Look ! Mom , Dad and sis er are on he sofa . 2 . The bag is on he rug . 3 . Grandma has a ha . 4 . Grandpa is in he garden . 5 . The lamp is on he desk . 4 Write the first letter of each word . 5 Match the sentences to the pictures .

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר