מתוך:  > Click 1 > Unit 4 Family

עמוד:97

2 2 a . Talk about your picture with your partner . b . Color and describe your picture to your partner .

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר