עמוד:160

צביה פיין ? עמ ' 76 למטה - מתוך כתיבה בסמלים , מטח ? עמ ' - 77 צילום : צביה פיין ? עמ ' - 78 צילום : שירה גודמן ? עמ ' - 79 צילום : צביה פיין ? עמ ' - 80 צילום : דלית המאירי-רביד ? עמ ' - 81 צילום : צביה פיין פרק שלישי : תל אביב-יפו – אז והיום עמ ' - 82 צילום : זולטן קלוגר . לשכת העיתונות הממשלתית , ירושלים ? עמ ' - 83 באדיבות הארכיון העירוני , עיריית תל- אביב – יפו ? עמ ' 84 למעלה - באדיבות רשות העתיקות . צילום : נעמה מאירוביץ , ' מוזיאון יפו לעתיקות ? עמ ' 84 ימין למטה - באדיבות רשות העתיקות . צילום : נעמה מאירוביץ , ' מוזיאון יפו לעתיקות ? עמ ' 84 למטה - צילום : ליאת אברהם ? עמ ' 85 למעלה צילום : זולטן קלוגר , לשכת העיתונות הממשלתית , ירושלים ? עמ ' 85 למטה ? Division ) LC-DIG-matpc-06251 , LC-M 32-15083 ( Library of Congress , Prints & Photographs - עמ ' 86 למעלה - צילום : לשכת העיתונות הממשלתית , ירושלים / באדיבות אמריקן קולוני ? עמ ' 86 למטה - צילום : ליאת אברהם ? עמ ' - 87 אוסף הארכיון העירוני , עיריית תל- אביב – יפו ? עמ ' 88 למעלה - ציונה תג ' ר , שדרות רוטשילד עם מגדל המים , 1928 , שמן על בד . © משפחת האמנית . באדיבות אוסף הפניקס הישראלי - חברה לביטוח בע " מ ? עמ ' 88 ימין למטה - אוסף הארכיון העירוני , עיריית תל- אביב – יפו ? עמ ' 88 שמאל למטה - צילום : צביה פיין ? עמ ' 89 למעלה - מאוסף אברהם סוסקין , מוזיאון ארץ-ישראל , תל-אביב ? עמ ' 89 למטה - ארכיון הצילומים של קק " ל ? עמ ' 90 למעלה - נחום גוטמן , רחוב הרצל , שנות החמישים , גואש וקולאז ' על נייר . © משפחת גוטמן . באדיבות מוזיאון נחום גוטמן לאמנות , תל אביב ? עמ ' 90 למטה שמאל - נחום גוטמן , בית הכנסת " מראות הסולם " ברחוב רוקח , 1936 , צבעי מים על נייר . © משפחת גוטמן . באדיבות מוזיאון נחום גוטמן לאמנות , תל אביב ? עמ ' 90 למטה ימין - נחום גוטמן , המריצנים , 1959 , דיו על נייר . © משפחת גוטמן . באדיבות מוזיאון נחום גוטמן לאמנות , תל אביב ? עמ ' 91 למעלה – צילום : צביה פיין ? עמ ' 91 למטה - באדיבות עיריית תל-אביב – יפו ? עמ ' 92 -צילום : זולטן קלוגר . לשכת העיתונות הממשלתית , ירושלים ? עמ ' 93 למעלה - צילום : זולטן קלוגר . לשכת העיתונות הממשלתית , ירושלים ? עמ ' 93 אמצע - צילום : זולטן קלוגר . לשכת העיתונות הממשלתית , ירושלים ? עמ ' 93 למטה - ארכיון הצילומים של קק " ל . צילום : יעקב רוזנר ? עמ ' 94 למעלה - צילום : פריץ כהן . לשכת העיתונות הממשלתית , ירושלים ? עמ ' 94 למטה - נחום גוטמן , ביאליק מקבל את פני הילדים שבאו לבקרו לכבוד יום הולדתו . ציור מתוך מוסף לילדים של העיתון " דבר , " ט " ו טבת תרצ " ג . © משפחת גוטמן . באדיבות מוזיאון נחום גוטמן לאמנות , תל-אביב ? עמ ' 95 למעלה - צילום : זולטן קלוגר . לשכת העיתונות הממשלתית , ירושלים ? עמ ' 95 אמצע - צילום : הנס פין . לשכת העיתונות הממשלתית , ירושלים ? עמ ' 95 למטה - באדיבות הארכיון העירוני , עיריית תל-אביב – יפו ? עמ ' - 96 צילום : פרנק שרשל . לשכת העיתונות הממשלתית , ירושלים ? עמ ' - 97 צילום : דבורה גרודה ? עמ ' - 98 צילום : אורלי לב ? עמ ' - 100 צילום : עמוס בן גרשום . לשכת העיתונות הממשלתית , ירושלים ? עמ ' 101 ימין - צילום : זולטן קלוגר . לשכת העיתונות הממשלתית , ירושלים ? עמ ' 101 שמאל - צילום : יעקב סער . לשכת העיתונות הממשלתית , ירושלים ? עמ ' 102 למעלה - צילום : צאלח סואעד ? עמ ' 102 למטה ימין - ארכיון נגבה ? עמ ' 102 למטה שמאל - מאשקה ליטבק , נגבה ? עמ ' - 103 לשכת דוברות עיריית מודיעין ? עמ ' - 105 חברת אזורים ) פרויקט מגדלי נאמן בעיצוב האמן יעקב אגם ( ? עמ ' 106 למעלה - צילום : אורלי לב ? עמ ' 106 למטה ? Israelimages . com / Hanan Isachar - עמ ' ? Israelimages . com / Duby Tal / Albatross - 107 עמ ' - 109 צילום : אופירה גל ? עמ ' 110 למעלה Israelimages . com / Richard Nowitz - ? עמ ' 110 למטה - צילום : דבורה גרודה ? עמ ' - 111 צילום : דבורה גרודה ? עמ ' - 112 איגוד ערים דן לביוב ואיכות הסביבה ? עמ ' - 113 צילום : דבורה גרודה ? עמ ' - 114 צילום : אופירה גל ? עמ ' 115 למעלה - באדיבות ביה " ס " אחווה " ? עמ ' 115 למטה - באדיבות סיגלית הבר , ביה " ס " שזר " ? עמ ' - 116 צילום : אופירה גל ? עמ ' 117 ימין - צילום : דבורה גרודה ? עמ ' 117 שמאל - ציל ום : צביה פיין ? עמ ' -118צילום : דבורה גרודה ? עמ ' 119 למעלה - צילום : דבורה גרודה ? עמ ' 119 למטה - צילום : אופירה גל ? עמ ' 120 ימין - צילום : ליאת אברהם ? עמ ' 120 שמאל - צילום : דבורה גרודה פרק רביעי : הרשות המקומית - העירייה עמ ' 123 ימין - צילום : יעקב סער . לשכת העיתונות הממשלתית , ירושלים ? עמ ' 123 שמאל - צילום : זולטן קלוגר . לשכת העיתונות הממשלתית , ירושלים ? עמ ' -124 צילום : אופירה גל ? עמ ' 131 ימין - צילום : צביה פיין ? עמ ' 131 שמאל - צילום : אופירה גל ? עמ ' 132 ימין - צילום : אופירה גל ? עמ ' 132 שמאל - צילום : אורלי לב ? עמ ' 134 ימין למעלה - צילום : אופירה גל ? עמ ' 134 שמאל למעלה - באדיבות עיריית תל-אביב-יפו ? עמ ' 134 למטה - צילום : דבורה גרודה ? עמ ' - 135 באדיבות אבי לוי , פיתוח נוף , מחלקת שיפור פני העיר , עיריית תל-אביב – יפו ? עמ ' - 136 באדיבות ליאור שני , שירותי כבאות תל -אביב - יפו ? עמ ' - 138 באדיבות עיריית תל-אביב - יפו ? עמ ' - 139 באדיבות המישלמה ליפו , עיריית תל-אביב – יפו ? עמ ' ? Hanan Isachar Israelimages . com / - 141 עמ ' 142 ימין - צילום : דבורה גרודה ? עמ ' 142 שמאל - באדיבות עיריית תל-אביב-יפו ? עמ ' -144 באדיבות עיריית תל-אביב-יפו ? עמ ' - 149 צילום : דבורה גרודה ? עמ ' 150 למעלה - באדיבות דנה כרמל , אגף דרום – מינהל השירותים החברתיים , עיריית תל-אביב – יפו ? עמ ' 150 למטה - צילום : אופירה גל ? עמ ' 151 למעלה ואמצע - באדיבות עמותת לשובע ? עמ ' 151 למטה - צילום : אופירה גל השתדלנו לאתר ולציין את כל בעלי הזכויות לפריטים המופיעים בספר זה . אנו מתנצלים מראש על כל טעות או השמטה , ואם יובאו לידיעתנו - נתקנן במהדורה הבאה . publisher for correction in future editions . Every effort has been made to locate and credit all copyright holders . In case of omission or mistake please contact the

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר