עמוד:100

היישובים בישראל הוקמו בתקופות שונות תל אביב הוקמה כ40- שנים לפני שקמה המדינה . אבל רוב היישובים השוכנים בישראל כיום הוקמו לאחר שקמה המדינה . בשנת תש"ח היו בארץ כ400- יישובים , וכיום יש כ 1 , 255- יישובים . במקום שבו שוכנת מדינת ישראל היו יישובים כבר לפני אלפי שנים . למשל , ירושלים קיימת 3 , 000 שנה , ונצרת קיימת 2 , 000 שנה . הקימו אותם אנשים בני העם היהודי ובני עמים אחרים . במשך השנים חלק מן היישובים נהרסו במלחמות או באסונות טבע או שהתושבים שלהם עזבו למקומות אחרים , והוקמו יישובים חדשים . חלק מהיישובים שקיימים היום בישראל הוקמו בסמוך למקומות שבהם שכנו בעבר יישובים , והם קיבלו את השמות של היישובים העתיקים . למשל , הערים בית שמש ובית שאן . אפשר לחלק את היישובים בארץ לשלוש קבוצות , לפי התקופה שבה הוקמו : יישובים עתיקים - יישובים שהוקמו לפני אלפי שנים או לפני מאות רבות של שנים . יישובים ותיקים - יישובים שהוקמו מאז שהחלה עלייה גדולה של יהודים לישראל ( לפני כ150- שנה ) ועד שקמה מדינת ישראל . יישובים צעירים - יישובים שהוקמו לאחר הקמת המדינה . חושבים על הגיל של העיר האם תל אביב-יפו היא יישוב עתיק , יישוב ותיק , יישוב חדש ? הסבירו את תשובתכם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר