עמוד:352

מפתח מושגים א אגלומרציה 177 , 158 , 155-153 - אוכלוסייה מזדקנת 95 , 93 , 91 - אוכלוסייה נושאת 92 - אוכלוסייה נתמכת 92 - אוכלוסייה צעירה 91 - אזור גלעין , 154 , 153 , 152-148 , 132 , 103 , 100 - 175 , 166 , 162 , 161 , 158 , 157 , 156 , 155 אזור סחר חופשי 45 - אזור שוליים ( פריפריה ) 332 , 216 , 208 , 207 , 194 , 181 , 166 , 162 , 161 , 158 , 157 , 156 , 155 , 153 , 152-148 , 137 , 132 , 103 , 100 , 58 - איגרת חוב 120 - איזור 225 - אי חום עירוני 224 , 203 - איכות חיים 340 , 304 , 299 , 264 , 260 , 252 , 251 , 226 , 224 , 217 , 216 , 215 , 214 , 187 , 186 , 185 , 181 , 98 , 77 , 62 , 34 , 17 - ( quality of life ) אימפריאליזם 137 , 115-105 - אינדקס הפיתוח של האו"ם 165 , 103 , 81 , 79 , 74 - Development Index ) ( HDI -Human אי-שוויון מרחבי 161 , 159 , 158 , 157 , 156 , 148 , 61 - אמריקניזציה 128 - אנרגיה גאותרמית 326 , 325 , 314 - אנרגיה הידרואלקטרית 327 , 325 , 324 , 314 , 35 - אפקט החממה 338 - אקוויפר 294 , 37 - ארגון המדינות המתועשות 147 , 145 - Eight ( ( G 8 - The Group of ארגונים לא-ממשלתיים 339 , 23 , 21 , 19 - Governmental Organizations ( ( NGO's - Non ארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי 319 , 318 , 315 , 313 - and Development ( Organization for Economic Co-operation ( OECD אתר מורשת תרבות 245 , 243-242 - ב בורסה 246 , 245 , 127 , 120 - בידול חברתי 210 - בידול מרחבי 249 , 225 , 215 , 214 , 210 - ( segregation ) ביוטכנולוגיה 122 , 33 , 32 - ביומסה 326 , 314 - ביות בעלי חיים 274 - בירוא יערות 327 , 311 , 298 , 297 , 296 , 295-294 - בנייה ירוקה 252 , 328 , 34 - ( green architecture ) בנייה צמודת קרקע 258 , 227 , 212 , 211 , 210 - בנייה רוויה 252 , 210 - בצר 331 , 329 - ג גאות ושפל 180 , 52 , 44 - גורמי דחיפה להגירה 231 - גורמי מיקום 194 , 193 , 192 , 191 , 190 , 189 - גורמי משיכה להגירה 231 - גזיחממה 339 , 338 , 329 , 325 , 319 , 313 , 298 , 297- ( greenhouse gas ) גזענות סביבתית 245 , 217 , 216 - גלעין משנה 150 , 149 - גידול תעשייה 287 - גילדה 180 - ד דה-תיעוש 207 - דלק מאובן ( פוסילי ) 326 , 314 , 313 - דמוגרפיה , 113 , 112 , 94 , 91 , 90 , 89 , 88 , 86 , 81 - 279 , 267 , 195 ה הגירה חיובית 264 - הגירה חיצונית 172 , 127 , 83 , 82 - הגירה סיבובית 271 , 127 - הגירה פנימית 271 , 172 , 170 , 161 , 156 , 127 , 83 , 82 - הדברה ביולוגית 341 , 303 , 302 , 301 - הון , 179 , 165 , 160 , 159 , 158 , 155 , 139 , 132 , 131 - 337 , 316 , 287 , 283 , 282 , 279 , 278 , 261 , 252 , 250 , 248 , 242 , 234 , 197 הידלדלות הקרקע 290 - המלחת קרקע 311 , 303 , 293 - הנדסה גנטית 303 - הסעת המונים 50 - הפרטה 146 , 145 , 119 , 117 , 60 , 59 , 23 , 21 , 20 - השבחת זנים 278 , 276 - התברגנות 250 , 245 , 241 , 240 , 206 - ( gentrification ) התחדשות עירונית 254 , 245 , 244 , 243 , 242 , 241 , 240 - ( urban renewal ) התפלת מים 45 , 43 - ז זחילה עירונית 252 , 240 , 223 , 182 - ( urban sprawl ) זמן הכפלת האוכלוסייה 84 - ח חברה רב לאומית ( או תאגיד רב לאומי ) , 298 , 288 , 249 , 248 , 247 , 246 , 245 , 216 , 147 , 146 , 145 , 140 , 138 , 136 , 135 , 132 , 129 , 127 , 126-125 , 105 - 335 , 330 , 329 , 316 חברת הזנק ( סטארט אפ ) 32 - חוק סדרי הגודל 177 , 176 - חזית נמל 51 - ( forland ) חידור 298 - חיכוך מרחק 65 , 47 - חישה מרחוק 331 - חקלאות אורגנית 303 - חקלאות אינטנסיבית 303 , 294 , 283 , 281 , 261 , 159 - חקלאות אקסטנסיבית 283 , 282 , 281 , 261 , 159 - חקלאות בעל 293 - חקלאות בת קיימא 309 , 306 , 303 , 302 , 301 , 300 , 290 , 273 , 233 , 42 - ( sustainable agriculture ) חקלאות ימית 45 , 43 , 42 - חקלאות מסחרית ( מודרנית , שיווקית ) , 289 , 288 , 287 , 286 , 283 , 281 , 280 , 278 , 276 , 273 , 269 , 263 - 309 , 304 , 303 , 298 , 295 , 294 , 293 חקלאות נדודים 295 , 285 , 281-280 - חקלאות עירונית 234 , 233 , 224 - חקלאות קיום ( מסורתית , מחיה ) 309 , 305 , 293 , 289 , 283 , 282 , 281 , 280 , 279 , 273 , 272 , 269 - חקלאות שלחין 293 - חקלאות תאגידית 289 , 288 - ( agribusiness ) ט טביעת רגל אקולוגית 252 , 11 - טווח מוצר 263 , 262 , 204 , 199 - טכנולוגיות מידע 306 , 228 , 100 , 77 , 68 , 33 - י יוממות 267 , 264 , 219 , 212 , 187 , 183 , 182 , 151 , 50 - יחס תלות 92 - יישוב כפרי 274 , 272 , 268 , 266 , 265 , 264 , 262 , 261 , 260 , 259 , 258 , 257 , 256 , 255 , 223 , 205 , 183 , 182 , 173 , 172 , 169 - יישוב מפוזר 260 - יישוב מקובץ ( יישוב מכונס ) 260 - יישוב עירוני 308 , 268 , 261 , 257 , 256 , 183 , 182 , 178 , 176 , 175 , 173 , 169 , 102 - יישוב שינה 267 - יתרון יחסי 157 , 156 , 124 , 123 , 122 - יתרון לגודל 288 , 286 , 264 , 183 , 182 , 153 , 124 - כ כוחות שוק 228 , 227 , 197 , 117 , 21 , 20 - כושר נשיאה 34 - כפריר 263 , 261 - כשל שוק 337 , 20 - מ מאזן הגירה 151 , 149 , 142 , 83 , 82 - מגוון ביולוגי 306 , 298 , 296 - מגלופוליס 188 - מדבור 311 , 292 , 291 , 290 , 272 , 269 - ( desertification ) מדד ג'יני 165 , 164 - מדדי פיתוח 269 , 170 , 166 , 148 , 134 , 131 , 104 , 98 , 102 , 96 , 74 , 73 - מדיניות ציבורית 339 , 337 - מדיניות ציבורית סביבתית 339 , 338 , 337 - מדינת רווחה 212 , 165 - מדרג יישובי 263 , 262 , 261 - מדרג עירוני 178-175 - מדרג ראשות 177 , 176 - מהגרי עבודה ( עובדים זרים ) 249 , 248 , 213 , 142 , 141 , 119 , 102 , 93 , 92 - מהפכה חקלאית 278-274 - מהפכה ירוקה 302 , 279 , 277 , 270 , 269 - ( green revolution ) מהפכה לבנה 278 - מודל התמורה הדמוגרפית 95 , 94 , 90 , 89 - מוליכות חשמלית 322 - מונופול 288 , 287 , 20 - מותג 129 - מחזור זרעים 276 - מחצבים 335 , 334 , 333 , 332 , 331 , 330 , 329 , 311 , 206 , 191 , 189 , 154 , 150 , 132 , 122 , 114 , 109 , 29 , 25 - מטרופולין 264 , 245 , 232 , 228 , 219 , 208 , 204 , 202 , 192 , 191 , 188 , 186 , 185-182 , 178 , 176 , 160 , 154 , 152 , 58 , 55 , 50 , 46 , 16 - מיכון חקלאי 287 , 286 , 276 -

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר