עמוד:342

משימות סיכום . 1 קראו את המאמר "הירידה באיכות המים כתוצאה מתהליכי הפיתוח - גורמים ודרכים להתמודדות . " א . הסבירו כיצד תהליכי הפיתוח בימינו גורמים להיווצרות מחסור במים . ב . ציינו את הדרכים העיקריות להתמודדות עם המחסור במים . ג . השוו את התהליכים שהתרחשו בימת ארל לתהליכים התרחשו לאורך נהר הדנובה . ציינו את המשותף להם ואת ההבדלים ביניהם , והסיקו מסקנה לגבי פיתוח בר קיימא במקומות אלו . . 2 היכנסו לאתר האינטרנט של עמותת "אדם טבע ודין" וחפשו באמצעות מנגנון החיפוש את המילים "בוצת השפד"ן . " קראו את המאמר והסבירו מהי המחלוקת שבה דן המאמר ואילו רעיונות מוצעים לפתרון המחלוקת . . 3 קראו את המאמר "זיהום אוויר כתוצאה מתהליכי הפיתוח והשפעתו על הסביבה . " א . סכמו בקצרה את הנזקים שגורם זיהום האוויר לאדם ולסביבה כמתואר במאמר . ב . עיינו בדיאגרמה המתארת את מספר כלי הרכב באזורים שונים בעולם . מה המשותף לאזורים שבהם אחוז גבוה של כלי רכב ? ג . הציעו כמה פעולות ציבוריות היכולות להביא לידי הפחתת זיהום האוויר . האם לדעתכם לפעולות אלו יכולה להיות השפעה מכרעת ? נמקו . ד . לו הייתה נוצרת הידלדלות נרחבת בשכבת האוזון שמעל הקוטב הצפוני , בדומה לזאת הנוצרת מעל הקוטב הדרומי , המצב בעולם היה מסוכן וחמור עוד יותר . הסבירו משפט זה ונמקו . . 4 קראו את המאמר "הדרך אל האור" המתאר את המתרחש במדינות הפחות מפותחות . א . לטענת מחבר המאמר מדינות המערב אינן מסייעות כלל למדינות הפחות מפותחות . מהם נימוקיו ? מה דעתכם על טענה זו ? ב . מהי דעתו של כותב המאמר על תהליכי הפיתוח באסיה ובאפריקה ? . 5 הציעו שלושה נושאים לדיון בוועידת הפסגה הבין-לאומית הבאה בנושא איכות סביבה והביאו הצעות משלכם לקידום הטיפול בנושאים שהעליתם .

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר