עמוד:337

פיתוח מדיניות ציבורית-סביבתית מדינות העולם הדמוקרטיות מפעילות בעקביות תהליכים לטובת הציבור בכל תחומי החיים . בתהליכים אלו המכונים " מדיניות ציבורית" יש אוסף של החלטות המכוונות להשגת מטרות שונות ; החלטות על דרכי פעולה וכלים להשגת המטרות ; וכן החלטות על פעולות לבדיקת ההחלטות , ביצוען ואכיפתן . כאשר המדיניות הציבורית עוסקת באיכות הסביבה היא מכונה " מדיניות ציבורית-סביבתית" . במקומות שבהם קיימת מדיניות ציבורית-סביבתית , נושאים סביבתיים מצויים בחשיבות גבוהה בסדר היום הציבורי , והדבר מקבל ביטוי בתקציבים המופנים לנושא . לדוגמה : בעקבות דוחות המעידים על עלייה בזיהום האוויר בערים הגדולות הוקמה ועדה בין-משרדית שהחליטה על הפחתת זיהום האוויר במרכזי הערים בתוך שנתיים . ההחלטה הובאה לממשלה , אושרה על ידה , ואף הוקצה תקציב לביצועה . הוועדה הבין-משרדית פעלה לקידום תקנה האוסרת כניסת כלי רכב בשעות מסוימות למרכזי הערים , היא הקצתה תקציב לבדיקת הזיהום הנפלט מכלי רכב , לשיווק סולר ובנזין איכותיים יותר , לפרסום הפעולות בקרב הציבור ועוד . לאחר שנתיים התבצעה הערכה לשם הפקת לקחים ושיפור המדיניות . מאפייניה העיקריים של המדיניות הציבורית-סביבתית : מטרתה של המדיניות הציבורית בכללה היא לפתור בעיות או להיענות לצורכי הציבור . את ההחלטה על קביעת מדיניות ציבורית בתחום מסוים יכולה ליזום הממשלה או רשויות השלטון האחרות ( מלמעלה כלפי מטה ) והיא יכולה להתעורר כדרישה של הציבור שנתקל בבעיה כלשהי ( מלמטה כלפי מעלה . ( ביצוע המדיניות הציבורית-סביבתית מתקיים באמצעות הכלים האלה : מערכת של חוקים , תקנות ותכניות מתאר ( חוק הבנייה , תכנית מתאר להגנת שמורות הטבע ועוד ;( תקציב להפעלת המדיניות ; כוח אדם שהמדינה ממנה לביצוע המדיניות ; אמצעי הסברה לשכנוע הציבור בחשיבותה של המדיניות ; אכיפה של המדיניות באמצעות המשטרה , קנסות , או אמנות ; כלי בקרה מופעלים על ידי הרשויות המבצעות את המדיניות , אך אמצעי התקשורת ואנשי אקדמיה גם הם עוקבים אחר ביצוע המדיניות ובודקים אותו . קידום מדיניות ציבורית-סביבתית הוא תהליך הנמשך זמן רב , ומעורבים בו גורמים רבים : הרשות המחוקקת , בתי המשפט , רשויות מקומיות וקבוצות שונות בחברה המפעילות לחץ על קובעי המדיניות ( בעלי הון , בעלי עסקים ומפעלי תעשייה , ארגונים " ירוקים , " מפלגות פוליטיות ועוד . ( המדיניות הציבורית היא תהליך דינמי הנתון להשפעות ולשינויים תמידיים , ובאמצעותו המדינה מתערבת בתהליכים המתרחשים בשוק החופשי ובחברה , בעיקר במקרים של כשל שוק . המדיניות הציבורית-סביבתית מופעלת במרבית המדינות המפותחות , אך בשל המשאבים הרבים הדרושים למימושה - איכותה ויעילותה במדינות הפחות מפותחות נמוכות . ? . 1 מצאו בעיתון יומי ידיעה או כתבה העוסקת בנושא שבו דרושה מדיניות ציבורית-סביבתית , וענו : א . מהו נושא הכתבה ? ב . מהי הבעיה הסביבתית המוצגת בכתבה ? ג . מהן הפעוולת נשעשו כדי לפתור את הבעיה ? ד . איול קישים מוצגים בכתבה ? ה . באיזו מדיניות ציבורית-סביבתית הייתם ממילצים נלקוט במקרה זה ? . 2 התבוננו בסרטון "מלחמת דוד וגילת . " א . הגדירו את הבעיה המוצגת בסרט והעול טיעונים המצדדים בכל אחד מהצדדים המוצגים בסרט . ב . הציעו למדינה מדיניות ציבורית שתסייע בפתרון הבעיה . ג . מה דעתכם על הדרך שבה בחרו חברי המושב להציג את הבעיה הסביבתית המטרידה אותם ? מדיניות ציבורית : דפוס פעולה עקבי של הממשל המבוסס על קבלת החלטות ומכוון להשגת מטרות לטובת הציבור . לצורך ביצוע ההחלטות נקבעות דרכי פעולה ומוקצים כלים ליישומן . מדיניות ציבורית סביבתית : מדיניות ציבורית הפועלת בתחומים העוסקים באיכות הסביבה . כשל שוק : מצב שבו השוק הפרטי "נכשל" באספקת שירותים או מוצרים חיוניים והמגזר הציבורי ( המדינה או הרשות המקומית ) נדרש להתערב ולספק אותם .

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר