עמוד:336

פיתוח מקיים , כיצד אפשר לקדמו ? שאלות רבות עולות כאשר עומדים בפני תכנון פיתוח מקיים וביצועו : האם הכוונה היא בעיקר לשמר את הקיים , ולשנות שינויים מזעריים רק כאשר הדבר הכרחי ? האם פיתוח מואץ הוא בהכרח תהליך שלילי שאינו מתחשב בסביבה ? האם יכול להיות פיתוח מואץ המתחשב בסביבה ? לעתים קרובות תהליכי פיתוח מקיימים מיועדים לתיקון מפגעי סביבה שכבר נגרמו - כיצד אפשר ליצור תהליכי תכנון מוקדמים שיובילו לביצוע תהליכי פיתוח המתחשבים בסביבה מלכתחילה ? תהליכי פיתוח מקיימים פועלים ברמות שונות - מהם תהליכים ברמה המקומית , למשל התמודדות עם זיהום האוויר בערים , שרשויות המדינה מטפלות בהם ; מהם תהליכים ברמה אזורית , דוגמת פרויקטים להגנה על ים שלחופיו כמה מדינות , המטופלים מתוך שיתוף פעולה בין כמה מדינות ; ומהם תהליכים גלובליים , כגון טיפול בהתחממות הגלובלית , שגורמים רבים , לאומיים ובין-לאומיים , מטפלים בהם . להלן הדרכים העיקריות הננקטות היום בניסיון להגיע לתהליכי פיתוח מקיימים . פרק שלישי תהליכי פיתוח מקיימים אמר הקב"ה לאדם הראשון : ... " ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן , וכל מה שבראתי - בשבילך בראתי . תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי , שאם קלקלת אין מי שיתקן אחריך " ... ( מדרש קהלת רבה , מהדורת וילנה , פרשה ז ( ' המודעות ההולכת וגוברת לפגעי האדם בסביבה , פגעים שאותותיהם ניכרים בתחומים רבים , הולידה את המושגים פיתוח בר קיימא וקיימות . שני המושגים קשורים לשתי בעיות מרכזיות : הבעיה הראשונה היא השינויים מרחיקי הלכת שחלו במבנה ובתפקוד של המערכות האקולוגיות בעולם ב50- השנים האחרונות בעקבות מעשי האדם . שינויים אלו הובילו לצמיחה כלכלית ולרווחה אנושית , אבל גרמו גם להידרדרות חמורה במצבן של מערכות אקולוגיות ופגעו באוכלוסיות נרחבות של בני אדם , בעלי חיים וצמחים . הבעיה השנייה היא בעיית דלדול המשאבים הטבעיים של כדור הארץ בשל ההיקף הנרחב של תהליכי הפיתוח בעולם . פיתוח בר קיימא וקיימות מייצגים תהליכי פיתוח שאפשר לכנותם " תהליכי פיתוח מקיימים , " המאופיינים ביכולת להתקיים זמן רב בלי לפגוע בבסיס המשאבים שעליהם הם נסמכים . על פי תפיסות אלו , יש להגביל את הצמיחה הכלכלית לפי כמות המשאבים הקיימת ולפי קצב התחדשותם הטבעי , ובד בבד לטפח את המערכות האקולוגיות הטבעיות המספקות לאדם את המשאבים הדרושים לו . תכנון ופיתוח זהירים יביאו לידי כך שלא ייווצרו מפגעים בלתי הפיכים על פני כדור הארץ . לנגד עיני הגופים העוסקים בפיתוח מקיים עומדת הדילמה של שימור מול פיתוח : מצד אחד להמשיך את תהליכי הפיתוח בקצב משביע רצון בדור הנוכחי , ומצד אחר לא לפגוע באספקת הצרכים של הדורות הבאים . פיתוח בר קיימא : ( development sustainable ) פיתוח סביבתי המבוסס על גישה המשלבת את צורכי הפיתוח והחברה בצורכי הסביבה . לפי גישה זו , כל פיתוח בהווה צריך להתבצע מתוך ראיית צורכי האוכלוסייה - הן בדור הזה הן בדורות הבאים . קיימות : ( sustainability ) מושג המרחיב את משמעות המושג "פיתוח בר קיימא . " תפיסת הקיימות אומרת שכדי לשקם את המערכות האקולוגיות תומכות החיים של כדור הארץ , יש לפעול בכל תחומי החיים - הכלכלה , החברה והסביבה . כך ייווצר עולם שבו שוררים צדק חברתי והגינות , עולם שאין בו אפליה ואין בו אלימות , עולם של קהילות ויישובים המבקשים לקיים אורח חיים בריא , המתחשב בסביבה ותורם לחברה , ושל חברה הדואגת לשלמותם של משאביה ומגבילה את תרבות הצריכה . כריתת היער שבתמונה נועדה לצורכי פיתוח . האם הובאו בחשבון הנזקים שנגרמו לסביבה הטבעית ?

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר