עמוד:334

ההשפעות הסביבתיות של כרייה , חציבה , הובלה ועיבוד מחצבים לכרייה ולחציבה בטכנולוגיות מודרניות השפעה רבה על הסביבה . כרייתם של רוב המחצבים המשמשים בתעשייה כרוכה בהיווצרות כמויות גדולות מאוד של פסולת מכרות , שכן רק מעט מהמחצב מכיל את המינרל שבו מעוניינים - ושאר הסלע הוא פסולת . כך נערמות בקרבת מכרות ערמות עצומות של סלעים מרוסקים . סלעים מרוסקים אלו - המכילים לא פעם יסודות קורט רעילים ( כמו ארסניק הנפוץ בבצרי זהב ) וכן חומרים רעילים ששימשו להפרדת המינרל שהופק מהסלע - נסחפים במי הגשמים וברוחות וגורמים לזיהום הקרקעות ומקווי המים שבקרבת המכרות . פעילותם של מכרות ומחצבות גורמת גם זיהום אוויר חמור , למשל , באמצעות האבק הנוצר בפעולות הכרייה והחציבה . עובדי המכרות והתושבים המתגוררים בקרבתם נחשפים לפסולת ולמזהמים , ואלו פוגעים בבריאותם . במכרות תת קרקעיים קיימת סכנת התמוטטות , ובשל הצטברות גזים נפיצים בתוך מכרות אלו קיימת גם סכנת פיצוץ ; ואלו מסכנות את חיי הכורים . בעיה אחרת היא שהמכרות והמתקנים הנלווים להם תופסים שטחים נרחבים , ושטחים אלו נפגעים פגיעה חמורה . באתרי כרייה רבים מערכות אקולוגיות או חקלאיות , שהיו במקום לפני שהחלה הכרייה , נהרסות לחלוטין . בשטחים שבהם הייתה כרייה או חציבה אפשרויות השימוש בקרקע לצרכים אחרים , לאחר שהמכרה או המחצבה נסגרים , מוגבלות ביותר ; זיהום הקרקע והמים בקרבתם של מכרות פוגע ביכולתם של תושבי הסביבה לעסוק בחקלאות , למשל . לאיזון טענות אלו יש לציין שסך הקרקעות המושפעות מפעולות כרייה מצומצם ביחס לסך הקרקעות המושפעות מפעילויות אנושיות אחרות . אחד התנאים החשובים להסכמה של ממשלה לפתיחה של מכרות חדשים בתחום המדינה הוא הכנת מסמך סביבתי מפורט . מסמך זה מתאר את מצב הסביבה לפני הקמת המכרה ואת הצעדים שאותם מתכננת חברת הכרייה לנקוט כדי למזער את הנזקים לסביבה בעת הפעלת המכרה . המסמך צריך לכלול גם את צעדי השיקום שישיבו את האזור קרוב ככל האפשר למצבו הראשוני , לאחר סגירת המכרה . את המסמכים מחויבת חברת הכרייה לערוך בשיתוף עם התושבים המקומיים באזור המכרה , ולקבל את אישורם לפרטי ההסכם . זאת ועוד : לאחר סגירת המכרות והמחצבות ממשלות רבות מחייבות את חברות הכרייה והחציבה לצמצם את המפגעים , לשטח ערמות פסולת , לנטוע צמחייה כדי לייצב את המדרונות שנוצרו בקרקע , ולעתים אף לעשות את אתר הכרייה לאתר תיירות . שימוש במתכות ממוחזרות - אלומיניום , נחושת ועופרת , 1997-1977

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר