עמוד:327

משאבי אנרגיה - תחזיות לעתיד באמצע המאה ה19- נעשתה האנרגיה צורך הכרחי למגוון פעילויותיו של המין האנושי ; היום , בראשית המאה ה , 21- האנרגיה הכרחית כמעט לכל פעילויותינו . הגידול באוכלוסיית העולם , הגידול בפעילות הכלכלית , השימוש הגובר באמצעי התחבורה ובחשמל , העלייה בהיקף הצריכה וברמת החיים - כולם צורכים אנרגיה , וזו מיוצרת בעיקרה ממשאבי האנרגיה המתכלים - נפט , גז ופחם . היום אין עוד ספק שיש לשנות מהותית את מערכות הפקת האנרגיה בעולם לנוכח הזיהום שהן מייצרות והשינויים שהן מחוללות באקלים הגלובלי . עם זאת המעבר למקורות אנרגיה ידידותיים יותר כרוך בקשיים רבים : . 1 עלויות פיתוח טכנולוגיות ותשתיות חדשניות הפולטות מעט מזהמים הן גבוהות , וממשלות וחברות בין-לאומיות אינן יכולות או אינן מעוניינות לשאת בעלויות אלו . הן גם אינן מעניקות די תמריצים למגזרי הכלכלה השונים כדי שיתחילו להשתמש בטכנולוגיות החדשות . . 2 המדינות הפחות מפותחות זקוקות לטכנולוגיות חדשות לייצור אנרגיה - אך כדי שיוכלו להשיגן נדרש שיתוף פעולה בין ממשלותיהן ובין מנגנונים בין-לאומיים . ולא תמיד שיתוף פעולה כזה מתקיים . . 3 היצרנים השונים בתחומי התעשייה , התחבורה , הבניין , ניהול משק המים , התכנון העירוני ועוד אינם ממהרים להשקיע בשילוב הטכנולוגיות החדשות . . 4 הצרכנים הפוטנציאליים של הטכנולוגיות החדשות ( יחידים , חברות , ארגונים וממשלות ) אינם ממהרים לצרוך אותן בגלל חשש מהשינויים ומההתאמות התפעוליות והארגוניות הנדרשים במעבר לטכנולוגיות אלו . . 5 כדי שהמעבר לטכנולוגיות חדשות יהיה אפקטיבי ויביא לידי הפחתה ניכרת בפליטות הפחמן הדו-חמצני יש ליצור שיתוף פעולה בתוך מדינה או בתוך מגזר מסוים , וכל מרכיביהם - גופי המימון , רשויות התכנון , היצרנים והצרכנים - צריכים לערוך שינוי כולל ומתואם . . 6 לכמה מהטכנולוגיות החדשות עלולות להיות השלכות שליליות , כגון שימוש בשטחי קרקע נרחבים להנחת מתקנים לייצור אנרגיה מתחדשת , בירוא יערות , חיסול שטחי מרעה , ובייחוד צמצום שטחים חקלאיים שנועדו לגידול מזון לצורך גידולים שמפיקים מהם דלקים ביולוגיים . . 7 הפחתת הצריכה , המצמצמת שימוש באנרגיה , נתקלת בקשיים גם במדינות המפותחות שתושביהן אינם מעוניינים לוותר על רמת החיים הגבוהה שהורגלו אליה , וגם במדינות הפחות מפותחות המצויות בתנופת פיתוח . ? . 1 ערכו השוואה בין מקורות האנרגיה המתחדישם . בהשוואה התייחסו לתנאים הדרוישם לישמוש במקור האנרגיה , ילתרונותיו ולחסרונותיו , לסיכונים הכרוכים בישמוש בו , למקומות שבהם הוא נמצא בישמוש ולהשפעתו על הסביבה . . 2 היעזרו במפות המתאימות באטלס וציינו אזורים בעולם שבהם אפשר להפיק - אנרגיית שמש , אנרגיית רוח , אנרגיה הידרואלקטרית . . 3 קראו את המאמר : "פרויקט האנרגיה החולפית - דזרטק . " מנו את היתרונות ואת הסיכונים שבפרויקט דזרטק . . 4 שערו ונמקו את דעתכם : איול ממקורות האנרגיה המתחדישם עשויים להתפתח בעתיד הקרוב ? . 5 עיינו בדיאגרמה שבראישת הפרק : "התפלגות הישמוש באנרגיה בעולם לפי מקור האנרגיה , . " 2008 , 1973 מיינו את מקורות האנרגיה למקורות שהישמוש בהם צומצם ולמקורות שהישמוש בהם הורחב . שערו מהן הסיבות ( כלכילות , פוילטיות , סביבתיות ) לישנויים אול .

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר