עמוד:318

הפקת גז וצריכת גז בעולם כדי להפיק גז טבעי יש לקדוח ולשאוב אותו מן החלל שבתוך שכבות הסלעים של כדור הארץ שבו הוא נאגר - ואחר כך להובילו ליעדיו . הובלת הגז נעשית לרוב בצינורות , אך לעתים מעבים אותו לנוזל על ידי דחיסה , ואז מובילים אותו כנוזל בצינורות או במכליות . הובלת נוזל נוחה ויעילה יותר מהובלת גז - אבל מחייבת קירור ( ראו מפת צינורות הגז , עמ' . ( 57 תפרוסות הייצור , ההפקה והצריכה של הגז אינן אחידות ברחבי העולם - ישנן כמויות גז עצומות ברוסיה , בארה"ב ובקנדה . בתחילת שנת 15 2009 יצואניות גז טבעי בעולם , ובראשן רוסיה ואיראן , חתמו על הקמת ארגון משותף . שלא כמו הנפט , שמחירו גלובלי ושווה בכל העולם , 70 % מן הגז הטבעי נמכר באמצעות חוזים ארוכי טווח בין ספקית הגז ובין הצרכנים , לפי מחיר שנקבע ביניהם . מדינות המערב התנגדו להקמת ארגון יצרניות הגז , הדומה לארגון אופ"ק , משום שחששו שייווצר גוף שישלוט במחירי הגז ברחבי העולם ויגרום לטלטלות כמו אלה המתרחשות במחירי הנפט . אך נראה כי התועלת של מפיקות הגז מהקמת הארגון עולה על הנזקים שעלולים להיגרם ליחסים שלהן עם הצרכניות במערב . ? עיינו בטבלאות הפקת הגז , יצואו ויבואו והיעזרו בטבלת המדינות שבסוף הספר . א . הסבירו מדוע רוב מדינות אירופה מייבאות גז . ב . האם יש קשר בין תפרוסת שדות הגז ובין תפרוסת שדות הנפט ? הסבירו . התפלגות ייצור גז לפי אזורים בעולם , 2009

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר