עמוד:312

פרק ראשון ניצול משאבי האנרגיה והשלכותיו על הסביבה השימוש במקורות אנרגיה עולה בהתמדה מאז ראשית ההיסטוריה האנושית בד בבד עם ההתפתחויות הטכנולוגיות שהאדם ממציא . האדם גילה את האש והשתמש בה לחימום ולבישול ; הוא למד להסתייע בכוחם של בעלי חיים לנשיאת מסעות ולדיש של החיטה והאורז ; הוא המציא מכשירים לניצול כוחם של הרוח והמים לטחינת החיטה לקמח , ועוד . במשך רוב התקופות בהיסטוריה העלייה בצריכת האנרגיה הייתה הדרגתית . אבל מאז למד האדם לנצל בהיקף הולך וגדל את משאבי הדלק - פחם , נפט וגז - ומאז החל עידן התיעוש , עלה שיעור צריכת האנרגיה עלייה חדה . מקורות האנרגיה הם הבסיס לרבים מתהליכי הפיתוח המתרחשים בעולם : הם מניעים את התעשייה והייצור ואת תנועת האנשים והסחורות , ומאפשרים את העלייה המתמשכת ברמת החיים של אוכלוסיית העולם . ישנם הבדלים בהיקף צריכת האנרגיה ביבשות ובאזורים שונים ברחבי העולם , ישנם הבדלים במקורות האנרגיה שמשתמשים בהם במקומות שונים , וישנם הבדלים בשיעור צריכת האנרגיה בענפי הייצור השונים . זאת ועוד : ההבדלים הללו אינם קבועים , וצריכת האנרגיה משתנה כל העת בשל אירועים היסטוריים ומשינויים חברתיים , כלכליים או פוליטיים . אנרגיה : ערך המבטא את היכולת לבצע עבודה . לדוגמה : כוח התנועה של גופים , חום , הכוח שיוצר את הזרם החשמלי , את זרם המים , את אור השמש ועוד .

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר