עמוד:308

החשמל בווייטנאם במחצית השנייה של שנות ה , 90- בסיוע נרחב של הבנק העולמי , יצא לדרך פרויקט לאומי , שהחל בשנת 2000 ונמשך כ6- שנים - ובו חוברו לרשת החשמל היישובים הכפריים של וייטנאם . הבנק העולמי העביר לווייטנאם 150 מיליון דולרים , מתוך 216 מיליון שנדרשו לביצוע הפרויקט . במסגרת הפרויקט חוברו לרשת החשמל יותר מחצי מיליון בתי אב בכ 1 , 000- כפרים , וכתוצאה מכך זכו כ 2 . 7- מיליון תושבים , לראשונה בחייהם , לאספקת חשמל קבועה . בעוד שבשנת 1996 היו מחוברים לרשת החשמל רק 50 . 7 % מכלל בתי האב באזורים הכפריים בווייטנאם , בסוף 2008 היו 94 . 5 % מתוכם מחוברים לרשת החשמל . לשם כך נפרסו אלפי קילומטרים של חוטי חשמל , והוקמו מאות תחנות טרנספורמציה להעברת החשמל . בעקבות החיבור לרשת החשמל דיווחו התושבים הכפריים על עלייה בהכנסות , על שיפור במצבם הבריאותי , על עלייה בהיקף ההשכלה , על התקצרות הזמן הנדרש לביצוע עבודות הבית ועל גידול במספר האפשרויות העסקיות . לדוגמה : בזכות החשמל רכשו חקלאים רבים משאבות מים , וכך הגדילו את מספר היבולים החקלאיים שהם אוספים בשנה ואת כמות התוצרת החקלאית השנתית . בזכות החשמל הוקמו גם מפעלים לעיבוד התוצרת החקלאית . במקביל לפעולות שנעשו באזורים הכפריים , שופרה גם אספקת החשמל ליישובים עירוניים על מנת לספק חשמל רב יותר לאזורי תעשייה - וכך לתמוך בהתפתחות התעשייה במדינה . כעת מתבצע השלב השני בפרויקט - הכולל שיפורים באספקת החשמל וחיבור אזורים נוספים לרשת . במקביל לפיתוח תשתית רשת החשמל , הושקעו משאבים גדולים גם בפיתוח תשתיות אחרות במדינה וכן בפיתוח תחומים אחרים , בהם בריאות וחינוך . מאמצים אלו נושאים פרי , וכלכלת וייטנאם הולכת ומתפתחת במהירות . ? סרטטו תרישם זרימה המתאר כיצד זירז הפרויקט של אספקת החשמל לאזורים כפריים , את פיתוחה של וייטנאם . חיבור אזורים כפריים לרשת החשמל בווייטנאם נשים כפריות בהודו במפגש להעצמת נשים . במסגרת קבוצות עזרה עצמית הנשים מקבלות כלים להקמת עסקים קטנים , והשינוי שלהן מקרין על המרחב הכפרי כולו

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר