עמוד:306

מדיניות תכנון ופיתוח המרחב הכפרי באיחוד האירופי האיחוד האירופי הוא דוגמה מצוינת להשקעה בתכנון ובפיתוח המרחב הכפרי . הסיבה להשקעה היא העובדה שכ 56 % - מאוכלוסיית מדינות האיחוד האירופי מתגוררים באזורים כפריים , ואלה משתרעים על פני 91 % משטח מדינות האיחוד . לשם יישום המדיניות הציב האיחוד מטרות לפיתוח המרחב הכפרי והקים קרנות שיאפשרו לממש מטרות אלו . מדיניות התכנון והפיתוח באיחוד האירופי בנויה סביב ארבעה מוקדים : המוקד הסביבתי שם דגש על שימור המגוון הביולוגי ועל נופים בעלי ערך , על הקטנת הנזקים של ההתחממות הגלובלית ועל מציאת אנרגיות חלופיות . במדינות האיחוד האירופי חקלאים החותמים על התחייבות לקיים חקלאות בת קיימא למשך חמש שנים - מקבלים פיצוי כספי עבור ההוצאות הנגרמות להם ועבור אובדן הכנסותיהם . כך קורה לדוגמה בסלובניה באזורים ההרריים , שבהם יש ניגוד אינטרנסים בין בעלי חיים בטבע ( כמו הדוב החום ) לבין חקלאים המגדלים צאן ובקר ( שהדוב החום נוהג לטרוף . ( התכנית בסלובניה מבטיחה "דו-קיום" בין בעלי החיים לאדם . המוקד הכלכלי נועד בראש ובראשונה להגביר את היעילות ואת כושר התחרות של החקלאות האירופית בעולם , כדי שהחקלאים יוכלו להרוויח יותר . לשם כך משקיעים משאבים בהכנסת שיכלולים טכנולוגיים ומודרניזציה נוספת לחקלאות , בהדרכה ובאימון של החקלאים ובשיפור התשתיות הנדרשות לחקלאות . לדוגמה : בהולנד נפתחה רשת תקשורת בין חקלאים לחוקרים - במטרה להגביר את ההתנסות בטכנולוגיות חקלאיות חדשות . המוקד של שיפור איכות החיים וגיוון התעסוקה בכפרים מכוון לצמצום הפער ברמת החיים ורווחת הפרט בין האזורים הכפריים לבין האזורים העירוניים . מטרה זו מושגת באמצעות שיפור התשתיות ( תחבורה , תקשורת , חשמל , ביוב ועוד , ( בהעלאת רמת השירותים לתושבים ( השירותים החברתיים , החינוכיים , הכלכליים , הבריאותיים ועוד , ( ובעידוד יזמות במשק החקלאי המשפחתי . משאבים רבים מוקדשים לפיתוח תעסוקות לא חקלאיות ( שירותים ועסקים קטנים ) בנושאים של טכנולוגיות מידע ותקשורת או בעסקים הקשורים למוצרי החקלאות - כמו יין וגבינות . לדוגמה : פולין מקבלת מן האיחוד האירופי תקציב שנתי לפיתוח תשתיות בסיסיות של מים , ביוב וסילוק פסולת באזורים הכפריים - ואילו בצרפת תקציבי פיתוח המתקבלים מהאיחוד מושקעים בתכניות לפיתוח אזורים כפריים המשלבים חקלאות עם שימור מגוון המינים ופיתוח התיירות . עידוד היזמות במשק החקלאי המשפחתי יוצר מקומות תעסוקה , מגדיל את המגוון וההיקף של השירותים המצויים באזור , מקטין את המרחק שהתושבים צריכים לנסוע כדי לקבל שירותים - ומשפר את רווחתם . מוקד המנהיגות נועד לפתח באזורים הכפריים הנהגה מקומית , שתמשיך ותקדם את פיתוחם . המשאבים המושקעים בנושא זה מעודדים יוזמות מקומיות לפיתוח , הפעלה של פרויקטים לשיתוף פעולה בין התושבים , יצירת רשתות חברתיות , שיתופי פעולה מקומיים בין יזמים לרשויות , הענקת סמכויות לקבוצות השפעה מקומיות בתהליכי קבלת ההחלטות לגבי פיתוח אזורם - ועוד . שערו מה היו ישקויל הדעת בחולקת התקציבים לפיתוח הכפר באיחוד האירופי . חלוקת התקציבים למרחב הכפרי באיחוד האירופי לפי מוקדים

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר