עמוד:304

תכנון ופיתוח המרחב הכפרי במדינות המפותחות מדיניות הפיתוח של המרחב הכפרי בעולם המפותח מתמקדת כיום בכמה יעדים : פיתוח כלכלי של האזור הכפרי - תמיכה בענף החקלאות כספק מזון המסוגל לעמוד בתחרות הגלובלית , ובמקביל - פיתוח מגוון תעסוקות ופעילויות כלכליות נוספות במרחב הכפרי . חיזוק הקהילות הכפריות - שיפור איכות החיים של תושבי המרחב הכפרי וצמצום הפערים ברמת הרווחה שלהם לעומת האוכלוסייה העירונית . שימור השטחים הפתוחים ומשאבי הטבע ( שרובם מצויים במרחב הכפרי ) באמצעות פיתוח בר קיימא , שבו נוקטים זהירות רבה בניצול משאבי הטבע , תוך התחשבות בדורות הבאים . האמצעים להשגת היעדים במדינות המפותחות אמצעים שונים ננקטים במדינות המפותחות כדי לקדם את פיתוח המרחב הכפרי , ואלו העיקריים שבהם : שינוי תכניות המיתאר האזוריות - משנות ה90- של המאה ה20- חלה במדינות המפותחות תפנית במדיניות כלפי האזורים הכפריים . עד אז עסקו רוב המדינות בעיקר בתכנון ובפיתוח של ענף החקלאות , אבל מאז שנות ה90- במוקד התכנון והפיתוח עומד האזור - על משאביו הייחודיים ועל מכלול הפעילויות המתקיימות בו ( ובכללן גם ענף החקלאות . ( במסגרת מדיניות התכנון והפיתוח החדשה קיימת הבחנה בין אזורים המצויים ברמות שונות של פיתוח , והשאיפה היא לצמצם את הפערים ביניהם . כדי ליישם את מדיניות הפיתוח האזורי , מדינות רבות משנות את תכניות המיתאר האזוריות שלהן ומתאימות אותן למגמות העתידיות . כך לדוגמה , מבנים ששימשו בעבר לפעילות חקלאית , דוגמת לולים ומחסנים , משנים את ייעודם לשימוש פעילויות של נופש ותיירות . תכניות המיתאר המודרניות נעשות בגישה של פיתוח בר קיימא . מתן תמריצים לשימור החקלאות - המדינות המפותחות משקיעות כיום משאבים רבים במרחב הכפרי . מדינות רבות מפתחות ומייעלות את מוסדות הציבור ומערכות התשתית , כדי שאלו יאפשרו איכות חיים גבוהה במרחב הכפרי , דבר שימשוך עוד תושבים לאזור . מדינות רבות מעניקות תמריץ כספי לעידוד השימוש בקרקע לצורכי חקלאות , ואחרות מעניקות סיוע כלכלי לחקלאים השומרים על משטר עיבודים המגן על הסביבה מנזקים . רשות היערות האמריקנית למשל מפעילה תכנית , שמטרתה לשמור על השטחים החקלאיים מפני פיתוח עירוני . החקלאים בעלי הקרקע מקבלים הטבה כלכלית בכסף או הקלה במסים , אם הם ממשיכים לעבד את הקרקע . מותר להם לבנות בתים עבור משפחתם ומבנים המשמשים לפעילויות חקלאיות , אך אסור להם להשתמש בקרקע לפעילויות עירוניות דוגמת מסחר ותעשייה . פרק חמישי מדיניות פיתוח ותכנון במרחב הכפרי המרחב הכפרי משתרע על פני רוב שטחן של המדינות בעולם כולו , וההכרה בחשיבותו ובצורך לשמרו הולכת וגוברת . עם זה - חלות תמורות בענף החקלאות : מספר החקלאים קטן , המשקים הכפריים ננטשים , והחקלאות הולכת ונעשית חקלאות מסחרית . תמורות אלו מסכנות את המרחב הכפרי , וכדי להצילו עוסקים כיום - באופן אינטנסיבי - בקביעת מדיניות של תכנון ופיתוח המרחב הכפרי .

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר