עמוד:302

החקלאים באינדונסיה נלחמים במזיקים מגדלי האורז באינדונסיה נלחמו במשך שנים רבות במזיקים בשיטות מודרניות , על ידי שימוש נרחב בחומרי הדברה . חומרי הדברה נכנסו לשימוש מסיבי בעקבות המהפכה הירוקה , ותחילה אמנם הביאו לגידול בכמות היבולים . אבל במשך הזמן אותו חרק שגרם לנזקים הכבדים ביותר בשדות האורז פיתח עמידות לחומרי ההדברה והמשיך להתרבות . לעומתו , הטורפים הטבעיים של המזיק לא פיתחו עמידות כזאת , ודווקא הם נפגעו מן ההדברה . בסוף שנות ה80- החליטה ממשלת אינדונסיה לשנות את הגישה ואסרה את השימוש ברוב חומרי ההדברה הכימית , ביטלה לחלוטין את המענקים והסובסידיות שהעניקה למגדלים לצורך רכישת חומרי הדברה , ובשיתוף עם ארגון המזון העולמי ( FAO ) יישמה תכנית הדברה משולבת . החקלאים קיבלו הדרכה , החלו להשתמש באופן מבוקר בחומרי ההדברה ותרמו בכך להצלחת המלחמה במזיקים ; יבול האורז עלה , וכסף רב , שנועד לרכישת חומרי הדברה , נחסך - והנזק לסביבה פחת . התנשמת כמדביר ביולוגי של מכרסמים בעמק בית שאן מיושמת הדברה ביולוגית , שפותחה בארץ ומתמודדת עם בעיית המכרסמים הגורמים נזק רב לגידולים החקלאיים . ההדברה מתבצעת באמצעות הגדלת אוכלוסיית העופות הדורסים ( בזים ותנשמות , ( הניזונים מן המכרסמים . במסגרת התכנית מפזרים בשטחים החקלאיים תיבות קינון המעודדות רבייה של העופות הדורסים ומגדילות את אוכלוסייתם . על פי תצפיות שנערכו בשטחים החקלאיים בעמק בית שאן , נמצא שתנשמת צדה בממוצע כאלף פרטי מזון בשנה . 90 % מהם מכרסמים ( נברנים , עכברים , חולדות ועוד . ( הקטנת אוכלוסיית המכרסמים בשדות מפחיתה את הצורך בשימוש בחומרי הדברה כימיים , שבעבר כבר גרמו לתמותת מכרסמים - אבל גם לתמותת עופות , פגעו בסביבה , וחדרו לגידולים עצמם . עד כה ( 2010 ) כבר הצטרפו לפרויקט 160 חקלאים , והותקנו למעלה מ 2 , 050- תיבות קינון לדורסי היום והלילה באזורי שדות ומטעים . היכנסו לאתר של חברת " ביו בי , " המייצרת מוצרי הדברה ביוולגיים . בחרו באחד המוצרים והסבירו כיצד הוא מיישם עקרונות של חקלאות בת קיימא . שימוש בהדברה כימית - ויבול האורז באינדונסיה היקף הסובסידיות הממשלתיות לחומרי הדברה באינדונסיה תנשמת וטרפה

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר