עמוד:300

חקלאות בת קיימא הבעיה הניצבת כיום לפני החקלאות היא מציאת דרכים לאיזון בין הדרישה לאספקת מזון לאוכלוסייה הולכת וגדלה - לבין מזעור הפגיעה בסביבה ושימור משאבי הטבע לדורות הבאים . חקלאות הנוקטת בדרכים כאלה מכונה "חקלאות בת קיימא . " כדי לשמור על החקלאות ולהקטין את נזקי הסביבה יש צורך לפעול בשני מישורים : . 1 ליישם שיטות עיבוד ידידותיות לסביבה - שיטות המקטינות את זיהום הקרקע , המים והאוויר . . 2 לשמר שטחים חקלאיים על ידי תמיכה בחקלאים , כדי שלא ינטשו את שטחי העיבוד וכדי שהשטחים לא יהפכו לאזורים בנויים ( עוד בנושא - בפרק הבא . ( להלן כמה משיטות העיבוד , התורמות לפיתוח חקלאות בת קיימא : התרומות התרבותיות מבחינה תרבותית הנוף החקלאי יוצר תחושה של מקום ייחודי האופייני לחברה המסוימת שיצרה אותו . ממנו אפשר ללמוד על מאפייניה ואורחות חייה של החברה ועל מורשתה ההיסטורית : בהולנד , לדוגמה , החליטו לשמר את טחנות הרוח הפזורות במרחבים הכפריים של המדינה . בארץ ישראל , בתקופת העליות הראשונות , לא הייתה החקלאות ענף כלכלי בלבד - אלא מטרה אידאליסטית מרכזית בהגשמת הציונות . " אם חקלאות כאן - מולדת כאן" - זו הייתה תפיסתם של המתיישבים , שראו בחקלאות אורח חיים אידאלי ולא רק מקור פרנסה . דוגמה נוספת אפשר לראות ביישובים ערביים בישראל , שבהם מטעי הזיתים אינם רק מקור פרנסה , אלא גם חלק ממורשת שהערבים מבקשים לשמר . ? . 1 בחרו אזור חקלאי הקרוב למקום מגוריכם ומוכר לכם . פרטו את התרומות המיוחדות של אזור זה לסביבה , ומיינו אותן - לתרומות סביבתיות , חברתיות ותרבותיות . . 2 קראו את המאמר בנושא "מרחב כפרי סולארי . " במאמר מוצגת תרומה אפשרית נוספת של החקלאות לסביבה . א . מהי התרומה ? ב . התעדכנו באמצעי התקשורת השונים וגול מה מצבה של היוזמה כיום . בשל חשיבותה ותרומתה הרבה של החקלאות בכל התחומים , וכדי להקטין את נזקי הסביבה , נוצר כיום צורך דחוף לפתח חקלאות בת קיימא , שתענה גם על צורכי הייצור וגם על הצורך באיזון אקולוגי . בהולנד יש כאלף טחנות רוח . באזור שבתמונה שוחזרו והוחזרו לעבודה - טחנות שפעלו במאה ה . 18- בחלק מכפרי הסביבה התושבים חיים באווירה ששררה בכפרים בעבר . המיזם הוא מקור גאווה להולנדים ויעד אטרקטיבי לתיירים

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר