עמוד:299

למטעים ירוקי-עד תרומה מרבית לשיפור איכות האוויר . למטעים נשירים תרומה פחותה , שכן בחלק מימות השנה הם נעדרי עלווה ואינם קולטים את הפחמן הדו-חמצני . לגידולי שדה תרומה פחותה עוד יותר בנושא זה , מעצם היותם עונתיים . ברכות דגים ומשקי בעלי חיים אינם תורמים לשיפור איכות האוויר . יתרה מזאת : משקי בעלי חיים אף יוצרים זיהום אוויר . הפחתת רעשים הצמחייה קולטת רעשים סביבתיים ומשמשת מחסום אקוסטי . בעיקר נכון הדבר לגבי עצים : מטעי פרי סביב מוקדי רעש , דוגמת כבישים סואנים או אזורי תעשייה , מפחיתים את עוצמת הרעש . " איי שקט" בדמות מטעים ובוסתנים בתוך המרחב העירוני קולטים חלק מקולות העיר ומפחיתים את עומס הרעש בה . קליטת פסולת עירונית השטחים הפתוחים בכלל , והשטחים החקלאיים בפרט , מהווים פתרון לחלק ניכר של הפסולת הנוזלית והמוצקה של המגזר העירוני : מהבוצות , המתקבלות ממתקני טיהור מים , מכינים דשנים ; במי קולחים משתמשים להשקיה ; בגזם משתמשים לחיפוי וכן הלאה . כיום נהוג להשקות שטחים חקלאיים בקולחים שרמת הטיהור הנדרשת להם היא בינונית . מי קולחים אלו , כאשר אינם משמשים לחקלאות , מוזרמים לנחלים ; אבל רמת הטיהור הנדרשת לצורך שחרור המים לנחלים - גבוהה יותר , ולפיכך תהליך הטיהור יקר יותר . כיום מופקים בישראל כ 400 , 000- מיליון מ"ק קולחים בשנה , שהם 36 % מכלל המים המשמשים בחקלאות . בשל שיקולי בריאות , השקיה בקולחים מוגבלת לחלק מן הגידולים החקלאיים בלבד . התרומות החברתיות בעולם העירוני שבו אנו חיים הנוף החקלאי נתפס כמקום של רוגע , מקור של שלווה והרמוניה ; וזאת לעומת העיר , שהיא מקום רועש ודחוס , המשרה לעתים הרגשה של לחץ ומצוקה . השינויים המתרחשים בשטח חקלאי קשורים באופן ישיר לעונות השנה - חריש , זריעה , צמיחה ולבלוב , פריחה , קטיף וקציר ( וחוזר חלילה ) - ומייצגים את המחזוריות ואת המשכיות החיים . לתושבי העיר - כמיהה גוברת למגע עם הנוף הכפרי-חקלאי , שבו אפשר לחוש קשר לטבע . ואכן יישובים פרווריים , המצויים בשולי המרחב העירוני וגובלים בנופים חקלאיים , נחשבים למקומות שאיכות החיים בהם גבוהה , והם נעשו אזורי מגורים מבוקשים . במקומות רבים טיפוח הנוף החקלאי הסמוך לעיר הוא אם כן מטרה מרכזית בתכנון העירוני עצמו . בשל תכונות השלווה והרוגע שמשרים השטחים החקלאיים , הם נעשים במקרים רבים מקומות מועדפים לנופש ולבילוי שעות הפנאי . על רקע זה התפתח בשנים האחרונות ענף של תיירות כפרית ( עוד בנושא - בפרק הבא . ( ואולם הנוף החקלאי המודרני אינו תמיד נוף שלו וטבעי : יריעות ניילון המכסות שטחי גידול נרחבים , חממות מודרניות , אוויר רווי בחומרי הדברה ועוד - כל אלו פוגמים בתמונת הנוף החקלאי המסורתי , והופכים אותו במידה הולכת וגוברת לנוף מלאכותי . נוף כפרי באנגליה . עמותות שונות במדינה עוסקות בשימור המרחבים הכפריים , בשל היותם אזורים שלווים מחוץ להמולת העיר

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר