עמוד:296

סחיפה וגלישה של קרקע באזורי היערות יורדים אמנם גשמים רבים , אבל הם אינם גורמים להידוק הקרקע ; הצמחייה העבותה עוצרת את טיפות הגשם ומפחיתה את עוצמת נפילתן בדרכן אל הקרקע . בדרך זו הצמחייה מגדילה את חלחול המים לקרקע ומקטינה את כמות מי הנגר העילי . ואולם כאשר כורתים את עצי היער , הקרקע נחשפת ומתהדקת במהירות בגלל הגשמים המרובים , ואז גובר גם הנגר העילי וסוחף אתו חלק ניכר מן הקרקע . יותר מכך : באזורים הטרופיים , שבהם כמות המשקעים גדולה מאוד , הקרקע החשופה סופגת כמות מים גדולה עד כדי רוויה , וכתוצאה מכך מתרחשות גלישות קרקע הגורמות לא פעם להרס יישובים שלמים , לאובדן חיי אדם וגם לזיהום או לחסימה של אפיקי הנהרות . פגיעה במגוון הביולוגי בגלל קצב הפיתוח המהיר בעולם , מינים רבים של צמחים ובעלי חיים הולכים ונכחדים . הכחדתם מצמצמת את המגוון הביולוגי בעולם . יש חוקרים הסבורים שאם קצב הפיתוח הנוכחי יימשך , הרי שעד סוף המאה ה21- יאבד העולם כמחצית ממספר המינים הקיימים כיום . לצמצום מגוון המינים - גורמים רבים , אבל הדעה הרווחת היא כי הגורם העיקרי להכחדתם של בעלי חיים וצמחים הוא הרס בתי הגידול שלהם עקב תהליכי פיתוח מזורזים . תהליך בירוא היערות הוא אחת הדוגמאות האכזריות להרס בתי גידול ולהכחדתם של מינים רבים של בעלי חיים וצמחים . מגוון המינים ביערות הגשם הוא הגדול בעולם : 80 % מכלל היצורים החיים על פני כדור הארץ מתקיימים בבית גידול זה . נזק ההכחדה הוא בלתי הפיך : מינים רבים של בעלי חיים וצמחים הולכים ונעלמים מן העולם , ועם היעלמותם לבלי שוב אובדים לא רק יופיים וייחודם של מינים אלו אלא גם מידע ואפשרויות מחקר , היכולים להביא להבנה טובה יותר של תחומי מדע שונים . חלק נכבד מן האפשרויות הטמונות ביערות עדיין אינו מוכר , ומינים רבים של בעלי חיים וצמחים המתקיימים שם - טרם נחקרו , כמו למשל - האפשרות לנצל צמחייה טבעית לתועלת תעשיית התרופות . פגיעה זו פירושה , שגם לדורות הבאים יאבד המידע הטמון במינים שנכחדו ביערות . זאת ועוד : מאחר שבמערכות אקולוגיות קיימים יחסי גומלין מורכבים בין האורגניזמים המצויים בהן , אין לדעת איזו השפעה תהיה להיעלמותם של מינים על כלל המערכת , ובכלל זה על האדם . המגוון הביולוגי : כל צורות החיים , מנגיפים וחיידקים ועד לצמחים ובעלי חיים עיליים , ובכלל זה תתמינים וזנים ייחודיים . המגוון הביולוגי כולל את מגוון האורגניזמים ( יצורים חיים ) מכל מקור ( יבשתי , ימי , מימי או אחר ) ואת מגוון המערכות והתהליכים האקולוגיים התומכים באורגניזמים אלו . גלישת קרקע עקב בירוא יערות במחוז קלנטן במלסיה . מדי שנה בשנה , לאחר העונה הגשומה , מתרחשות במחוז זה עוד ועוד גלישות קרקע

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר