עמוד:295

שתי הסיבות העיקריות לבירוא היערות הן יצירת שטחים חדשים לחקלאות , ושימוש נרחב בעצים כחומר גלם . הברוא נרחב במיוחד באזורי יערות הגשם ( היערות הטרופיים ) המשתרעים על פני שטחים גדולים , בעיקר סמוך לקו המשווה , בתחומן של המדינות הפחות מפותחות באסיה , באפריקה ובאמריקה הדרומית . כ 30 % - מן השטח היבשתי בעולם עדיין מכוסה יערות . 10 מדינות - אוסטרליה , ברזיל , קנדה , סין , קונגו , אינדונסיה , הודו , פרו , רוסיה וארה"ב - מחזיקות ב 2 / 3- משטחי היערות בעולם . אבל היערות נעלמים בקצב גובר - ולפי פרסומי הבנק העולמי , שטח היערות המבוראים מדי שנה הוא כ90- אלף קמ"ר - שטח הגדול פי 4 משטח מדינת ישראל ! בירוא היערות גורם לכמה בעיות הקשורות לסביבה ולמשאבי הטבע בעולם : פגיעה בפוריות הקרקע באזורים הטרופיים במשך דורות רבים נקטו החקלאים באזורים הטרופיים בשיטה של " חקלאות נדודים . " נטישת החלקות לשנים אחדות איפשרה את צמיחת היער מחדש ואת התחדשות פוריות הקרקע . כיום מתרחש באזורים אלו מעבר לעיבוד של גידולים מסחריים על פני שטחים גדולים ועקב כך גובר קצב בירוא היערות . כמו כן בחקלאות המסחרית לא נוהגים לאפשר לקרקע לנוח ולחדש את פוריותה , ועל כן הקרקעות מידלדלות ונעשות חסרות ערך לחקלאות . התוצאה היא שבירוא היער לשם הגדלת שטחי העיבוד איננו משיג את מטרתו בטווח הארוך . . 1 ציינו שתי סיבות לביר ff א יערות . . 2 מצאו באינטרנט שתי תמונות של ביר ff א יערות , ישדגימו את הסיבות שציינתם . . 3 מצאו שתי תמונות המעידות על הנזקים שביר ff א היערות גורם . נמקו את בחירתכם . בירוא יערות טרופיים במבחר מדינות , 2005-2000 יערות העד בגבון שבאפריקה נעלמים במהירות . חברות ענק משתמשות בציוד מודרני ובתשתיות מפותחות לבירוא מהיר של היערות

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר