עמוד:294

השקיה בהצפה והמלחת קרקעות במזרח התיכון התופעה של המלחת קרקעות במזרח התיכון - לאורך הנהרות נילוס , פרת וחידקל - הייתה מוכרת כבר בעבר והתחזקה בעשרות השנים האחרונות , כאשר החקלאות באזורים אלו נעשתה חקלאות אינטנסיבית יותר . בעיית המלחת הקרקעות החריפה עד כדי כך ששטחים רבים אינם ראויים עוד לעיבוד חקלאי . כ 25 % - מן האדמות המושקות בעיראק ננטשו בשל המלחת קרקעות . במצרים 60 % מן הקרקעות של צפון דלתת הנילוס הן קרקעות פגועות עקב המלחה . הסיבה העיקרית לבעיות ההמלחה באזורים אלו היא תכנון לקוי של עיבוד השדות והשקייתם : בעוד שבעבר מי הנהרות שטפו את השדות ולאחר מכן שבו אל אפיק הנהר וסחפו עמם גם את המלחים , הרי שבשיטות העיבוד הנהוגות כיום , כמות המים המשמשים להשקיה מוגבלת , המלחים אינם נשטפים והם נאגרים בקרקע . נוסף על ההמלחה הנגרמת מהצפת הקרקעות במי הנהרות - מתרחשת באזורים אלו המלחה הנגרמת גם משאיבת יתר . שאיבת יתר של מי תהום באזורים הסמוכים לים גורמת לחדירת מי ים לתוך האקוויפרים , שרבים מהם משמשים מקור מים חשוב לחקלאות . שימוש בחומרי דישון והדברה השימוש בחומרי דישון והדברה הוא אחד המרכיבים החשובים בהתפתחות החקלאות המודרנית . הצורך בהגדלת היבולים ובהתמודדות עם מזיקים , עם מחלות ועם עשבי בר הביא להתפתחות הייצור של כימיקלים סינתטיים - לדישון , להדברה ולזירוז הצמיחה . השימוש בחומרים אלו מגדיל את כמות היבולים החקלאיים , משפר את המראה שלהם ומגביר את עמידותם . יחד עם זאת שימוש יתר בחומרים אלו פוגע באיכות הקרקע והמים : החומרים מחלחלים לקרקע עם מי הגשמים ומי ההשקיה ומזהמים אותה , ובמקרים רבים הם מגיעים אל מי התהום ומזהמים גם אותם . לעתים קרובות מצטברים בתוצרת החקלאית שאריות של חומרי דישון והדברה שלא התפרקו , ואלו מסוכנים לבריאות - לבני האדם ולבעלי החיים הצורכים את מוצרי החקלאות . זאת ועוד : עם הזמן נעשים מזיקים רבים עמידים בפני חומרי ההדברה , ואז נוצר צורך לפתח חומרי הדברה חדשים - רעילים יותר . בירוא יערות ליערות יש תפקידים רבים : מלבד אספקת עצים לצורכי בנייה ולצורכי תעשיית הנייר , הרהיטים ועוד - יש ליערות תפקיד מרכזי בשימור מגוון המינים , בשמירת הקרקע והמים , בקליטת פחמן דו-חמצני ( CO 2 ) ובפליטת חמצן ( O 2 ) לאטמוספרה , והם אזורי נופש מבוקשים . בירוא אזורים מיוערים פוגע בתפקודי היער ויוצר בעיות וסכנות סביבתיות רבות . בירוא יערות : כריתה או שרפה של עצי יער במטרה לפנות שטחי קרקע לחקלאות ולמרעה , לאפשר הפקת מחצבים המצויים בשטח היער ולנצל עצי יער כחומר גלם לבניין , לתעשייה ועוד . עשן סמיך מיתמר מעל חלקו האינדונסי של האי בורנאו בעקבות הכשרת חלקות יער חדשות לעיבוד חקלאי . התמונה צולמה מלוויין , והנקודות האדומות מסמנות שרפות יער פעילות השימוש במטוסי ריסוס עלול לגרום לפיזור חומרי ההדברה גם ביישובים סמוכים

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר