עמוד:293

השקיית יתר והמלחת קרקעות מים הם משאב חיוני לקיום חקלאות . בחקלאות המסורתית נהגו לגדל בעיקר גידולי בעל , שלא נזקקו לאמצעי השקיה מלאכותיים , ואילו בחקלאות המודרנית גידולי שלחין הולכים ומתרחבים , והשדות המושקים באמצעות טכנולוגיות השקיה חדישות גדלים באופן ניכר . ההשקיה תורמת לריבוי יבולים , אך בצד ההישגים - השקיה מרובה עלולה לגרום גם נזקים כבדים : מחסור במים - צריכת המים לחקלאות גדולה יותר מן הצריכה הביתית , הציבורית או התעשייתית . כדי לספק את צורכי אוכלוסיית העולם ההולכת וגדלה , מרחיבים את השטחים המעובדים - ועל כן גוברת צריכת המים בחקלאות , ובאזורים רבים בעולם נוצר מחסור במים . זיהום מקורות המים - המחסור במים והצורך למצוא פתרון לשפכים ( מי הביוב ) הרבים הנוצרים בבתים ובמפעלי תעשייה , הביאו לפיתוח של תהליכים המטהרים את השפכים והופכים אותם לקולחים . כאשר רמת הטיהור של הקולחים טובה , הם מתאימים להשקיית גידולים חקלאיים מסוימים ( למשל , כאלה המניבים פרי בעל קליפה עבה או פרי שאינו נוגע בקרקע . ( השימוש בקולחים מקטין את כמות מי הביוב הזורמת אל הים או מחלחלת אל האדמה - ומגדיל את כמות המים הזמינה לחקלאות . ואולם שימוש מתמשך במים אלו , שחלק נכבד מהם מחלחל לבסוף אל מי התהום , יכול לפגוע באיכותם של מי התהום , שהם אחד ממקורות המים השפירים החשובים . המלחת קרקעות - השימוש הנרחב בהשקיה גורם במקרים רבים להמלחה ולזיהום של הקרקע . קרקע מזוהמת או קרקע ברמת מליחות גבוהה אינה מאפשרת לצמחים להתפתח . המלחת הקרקע נובעת בעיקר מהשקיה לא מבוקרת ומשימוש מופרז במים , ומהווה בעיה בעיקר כאשר תנאי הניקוז גרועים . המים שאינם מתנקזים נאגרים על פני השטח ובשכבת הקרקע העליונה , וכאשר הם מתאדים - מצטברים במקום המלחים שהיו במים . תהליך המלחת קרקעות נפוץ בעיקר באזורים צחיחים ( מדבריים ) או צחיחים למחצה , שבהם כמויות הגשם מוגבלות , ומשום כך מרבית החקלאות היא חקלאות שלחין . התופעה חמורה במיוחד במקומות שבהם מקור המים להשקיה הוא מי נהר או מי תהום , המכילים כמויות גדולות של מלחים . במקומות אלו משתמשים לעתים קרובות בשיטה של הצפת השדות במים - ואז שיעור המלחים בקרקע עולה . באזורים גשומים ( כמו האזורים הטרופיים ) התופעה של המלחת הקרקעות אינה נפוצה , מפני שכמויות גדולות של מי גשמים מחלחלות אל עומק הקרקע - ובדרכן שוטפות את המלחים . ? . 1 מנו את הנזקים הנגרמים מהשקיית יתר . . 2 היעזרו באטלס ועיינו במפת עולם פיזית ובמפות המשקעים . הסבירו את גודל השטחים המושקים בכל אחת מן היבשות . חקלאות בעל : חקלאות המבוססת על מי משקעים , ללא השקיה מלאכותית . מקור השם - באל הכנעני , בעל , אל השמים , הרעם והגשם . חקלאות שלחין : חקלאות המבוססת על השקיה מלאכותית . נהוגה באזורים שכמות המשקעים בהם אינה מספיקה לצרכים החקלאיים . מקור השם - במי נהרות , מעיינות , שיטפונות ועוד - ה"נשלחים" אל החלקות החקלאיות . קולחים : שפכים שעברו תהליך טיהור ומשמשים להשקיית גידולים חקלאיים ולתעשייה . מים שפירים : מים שאיכותם טובה , והם ראויים לשתייה ולכל שימוש אחר . המלחת קרקע : גידול בכמות המלחים בקרקע . כמות גדולה מדי של מלחים פוגעת בפוריות הקרקע , עד שהקרקע אינה מתאימה עוד לשימוש חקלאי .

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר