עמוד:287

משק מתמחה - חד-ענפי ) מונו קולטורה ( המשקים המתמחים מבוססים על גידול חקלאי אחד , המותאם לתנאי האקלים והקרקע במקום . חוות מטעים הנפוצות במדינות הפחות מפותחות הן דוגמה למשק מתמחה . בדרך כלל מגדלים בהן מוצרי מזון או חומרי גלם המבוקשים במדינות המפותחות . בקבוצה זו אפשר למצוא חוות המשתרעות על שטח של אלפי דונמים , שבהן מגדלים אחד מן הגידולים האלה : קקאו , קפה , טבק , תה , גומי , קני סוכר , קוקוס , כותנה - או בהמות לבשר , רובם גידול תעשייה . התוצרת , רובה או כולה , מיועדת כאמור ליצוא למדינות המפותחות . בעלי החוות הם לעתים בעלי אחוזות גדולות שרכשו את אדמתם של בעלי משקים קטנים , ולעתים הם בעלי חברות מסחריות העוסקות גם בגידול החקלאי וגם בייצור המוצר המופק ממנו ( לדוגמה : גידול פולי קפה וייצור קפה . ( בחוות המטעים באסיה , באמריקה הדרומית ובאפריקה מועסקים שכירים מקומיים , בהם גם ילדים צעירים , שתמורת עבודתם הקשה הם מקבלים מזון , מקום לינה ושכר זעום . חוות אלו החלו להתפתח בתקופה הקולוניאלית , וכיום השתלטו עליהן חברות מסחריות זרות . יש מדינות פחות מפותחות , שכל כלכלתן תלויה בחברות המסחריות הזרות . שטחן הנרחב של החוות המתמחות מאפשר להן ליהנות מיתרון הגודל ולהגיע למקסימום רווחים תוך שימוש בשיטות יעילות של גידול , ייצור ושיווק . כאשר חברה זרה במדינה אחת או בכמה מדינות שולטת בגידול מסוים , נעשית אותה חברה למונופול - וביכולתה להשפיע גם על מחירי השוק של אותו גידול . החיסרון של משקים מתמחים הוא בהיותם חד-ענפיים . עובדה זאת מעלה את רמת הסיכון : הגידול היחיד עלול להיפגע מפגעי טבע , ממחלות , מתנודות מחירים בשוק העולמי או ממשברים פוליטיים וכלכליים . זאת ועוד - ניצול כוח האדם בחוות אינו תמיד יעיל : יש עונות " מתות , " שבהן הפועלים מובטלים - ועונות " בוערות , " שבהן חסר כוח אדם ( במקומות רבים מעסיקים עובדים כשכירים עונתיים רק בעונות הבוערות . ( חיסרון נוסף של משקים כאלה נעוץ בעובדה שרווחי החוות מגיעים ברובם לידי בעלי החברות המסחריות , שחלקם זרים . חקלאות מסחרית בעולם המפותח כפי שכבר ראינו , החקלאות במדינות העולם המפותח היא רובה ככולה חקלאות מסחרית . המספר המועט של המועסקים בחקלאות הוא אחד המאפיינים העיקריים של החקלאות במדינות אלו - בממוצע פחות מ 5 % - מכלל המועסקים עוסקים בחקלאות . הנה שניים מסוגי המשקים החקלאיים המסחריים בעולם המפותח : משק מסחרי - מעורב כמו במדינות הפחות מפותחות , המשק המעורב הוא הנפוץ ביותר גם במדינות המפותחות . דוגמה לסוג זה הם המשקים החקלאיים ברצועת התירס והבשר בארה"ב או ברצועת החיטה והכבשים באוסטרליה . בניגוד למתרחש במדינות הפחות מפותחות , בעולם המפותח משק כזה משופע בטכנולוגיות חקלאיות מתקדמות , ברמת מיכון גבוהה , ובשיטות חקלאיות מתקדמות ( דישון , הדברה , והשקיה . ( במשקים המסחריים המעורבים מושקע הון רב , המעלה את התפוקה ובבד בבד מצמצם את כוח העבודה הנדרש . משקים מעורבים רבים מנוהלים על ידי בעלי הקרקע - והעובדים הם שכירים , שלעתים נשכרים לתקופה קצרה בעונה הבוערת . גידול תעשייה : גידול חקלאי - צמח או בעל חיים - שעיקר התפוקה ממנו מיועד לשמש כחומר גלם בתעשייה . מונופול : מונח שמקורו יווני , ופירושו "מוכר אחד . " זהו מצב שוק שבו לא מתקיימת תחרות , משום שיש רק יצרן אחד של מוצר או קבוצה קטנה של יצרנים , המקיימים שליטה בשוק . המונופול מאפשר ליצרן או לקבוצת היצרנים לנצל את מעמדם - לייצר פחות ולגבות מחירים גבוהים יותר מן המחירים שהיו גובים אילו התקיימה תחרות . קטיף תה בקרבת העיר נאורליה שבסרי לנקה . חוות התה של סרי לנקה נתונות לבעלות זרה , ועובדי החוות הם האוכלוסייה החלשה ביותר במדינה

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר