עמוד:286

טיפוסים של חקלאות מסחרית ) חקלאות מודרנית ( כאמור , בחקלאות מסחרית משתמשים בטכנולוגיות מתקדמות , והתוצרת - רובה או כולה - מיועדת לשיווק ולא לצריכה עצמית של המגדלים . אפשר למיין את טיפוסי החקלאות המסחרית בדרכים שונות , לדוגמה - על פי הגידולים החקלאיים ( משקי חלב ; משקי בשר - מרעה ; משקי דגנים ; משקי ירקות ; משקי פרחים - ועוד , ( לפי הבעלות על המשק ( משפחתי , תאגידי ) או לפי מספר הענפים החקלאיים ( משק מתמחה חד-ענפי , משק מעורב . ( להלן כמה דוגמאות של משקים כאלה : חקלאות מסחרית בעולם הפחות מפותח בעולם הפחות מפותח גם החקלאות המסחרית היא בדרך כלל עתירת עבודת כפיים וכוללת סוגים שונים של משקים חקלאיים , החל במשקים משפחתיים קטנים , שהם על פי רוב משקים מעורבים , ועד חוות ענק של משקים מתמחים חד-ענפיים . משק משפחתי - מעורב למשקים מעורבים כמה מאפיינים משותפים : על פי רוב אלו הם משקים קטנים , שמגדלים בהם יותר מענף חקלאי אחד - בדרך כלל בעלי חיים וסוג אחד או שניים של גידולים חקלאיים . כשמגדלים תבואה - חלק מן התבואה מיועד למכירה בשווקים מקומיים , וחלק - לצריכת בני הבית ובעלי החיים . שיטות העבודה במשק המעורב הן לרוב שיטות מסורתיות , ורמת המיכון נמוכה . המשקים המעורבים יכולים להגיע להישגים כלכליים טובים , כאשר השימוש במשאבי הטבע ( הקרקע והמים ) ובחירת סוגי הגידולים החקלאיים ובעלי החיים משתלבים ומחזקים זה את זה . זאת ועוד : למרות הניצול האינטנסיבי של הקרקע במשקים שבהם קיים שילוב בין גידולים חקלאיים לבעלי חיים - הפגיעה בסביבה מועטה וכמעט שאינה ניכרת , שכן הענפים השונים תומכים ומשלימים זה את זה . לדוגמה : במשקים מעורבים רבים באסיה , שבהם מגדלים תבואה , בעלי חיים ודגים ( בברכות , ( משתמשים בהפרשות בעלי החיים - לדישון השדות , ובשאריות התבואה הנותרות לאחר איסוף היבול מאכילים את בעלי החיים . למשקים המעורבים במדינות הפחות מפותחות - כמה יתרונות : מגוון הענפים החקלאיים מקטין את הסיכונים של החקלאים להיפגע מפגעי טבע , ממחלות , מתנודות מחירים בשוק העולמי או ממשברים פוליטיים וכלכליים , מפני שהסיכונים מפוזרים בין הענפים השונים ; יש תעסוקה לאורך כל השנה , ואין עונות בלי עבודה . החיסרון העיקרי של המשקים המעורבים הוא גודלם : בהיותם משקים קטנים אין להם יתרון לגודל - הוצאות הייצור הגבוהות חלות על כל חקלאי בנפרד , ולעתים קרובות ההכנסות ממכירת התוצרת אינן מכסות את ההוצאות . לדוגמה : כדי לעבד את השדה בשיטות מודרניות , צריכים כל החקלאים לרכוש מכונות חקלאיות יקרות ; אבל כאשר השדה קטן - ההכנסות ממכירת היבול אינן יכולות לכסות את הוצאות הרכישה . משק מתמחה חד-ענפי ( מונו קולטורה : ( משק חקלאי המתמחה בענף חקלאי אחד , בדרך כלל - על שטח נרחב . משק מעורב : משק הכולל כמה גידולים , לעתים גם גידולים מן הצומח וגם גידולים מן החי . יתרון לגודל : מצב שבו ככל שאזור , יישוב או חברה כלכלית גדולים יותר , כך קטנות עלויות הייצור ועולה הרווחיות שלהם . עם זאת - מעבר לגודל אופטימלי , היתרון לגודל קטן . ניצול יעיל של האדמה החקלאית בסרי לנקה : בין דקלי הקוקוס מגדלים אננס , ובין שתילי האננס משתרגים צמחי קפה

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר