עמוד:282

חקלאות רעייה נוודית עוד סוג של חקלאות קיום הוא עיסוקה של קבוצת החקלאים המתקיימים מרעייה ונדידה עם עדרי צאן ובקר ומשלבים מקור פרנסה עם תרבות ואורח חיים ייחודי . גם חקלאות רעייה נוודית נפוצה במדינות הפחות מפותחות : בצפון אפריקה ובמזרחה , במזרח התיכון , באזורי הרמה במזרח סין , ובאזורי הטונדרה בצפון-מזרח אירופה . אלו הם אזורים הרריים או צחיחים , שאין אפשרות לקיים בהם ענפי חקלאות אחרים . כיום יש בעולם רק כ15- מיליון נוודים , אבל שטחי המרעה שלהם משתרעים על פני 20 % מן השטח היבשתי של כדור הארץ . הנוודים מאורגנים בשבטים , ובכל שבט - משפחות מעטות . עדרי הצאן והבקר מספקים להם את רוב המצרכים : מזון , לבוש , הנעלה ואוהלים למגורים . לעתים הם מוכרים בשר או מוצרים אחרים לחקלאים יושבי הקבע שבשולי אזורי המרעה , ומקבלים תמורתם מוצרים אחרים . את בעלי החיים הם בוחרים על פי העמידות שלהם לתנאי הטבע באזור וגם על פי התוצרת שבעלי החיים מספקים . הגמל למשל מקובל מאוד בין הנוודים באזורים מדבריים , כי הוא עמיד לתנאי יובש קיצוניים - ובמשך שבועות יכול להסתפק במעט מים . הכבשה , לעומתו , רגישה יותר ליובש ולצמא - אבל חשובה לנוודים כמקור לצמר ולבשר . לרועים הנוודים יש דגם נדודים קבוע מדורי דורות , המותאם לעונות השנה ולזמינות המזון והמים . חלקם נודדים במהלך כל השנה , ואחרים - רק בעונות מסוימות . לעתים חלק מאנשי השבט נודדים , והנותרים באזור המוצא מעבדים את השדות . בעבר , לפני התפתחות אמצעי התחבורה והתקשורת , היו הנוודים סוכני התקשורת במדבר - הם העבירו חדשות וחידושים ממקום למקום . כיום ממדיה של חקלאות הרעייה הנוודית הולכים ומצטמצמים , רמת החיים של הרועים הנודדים נמוכה , ובמקרים רבים חופש התנועה שלהם מוגבל על ידי השלטונות . מקצתם , כגון הבדווים בישראל , נעשו יושבי קבע בשולי המדבר ומצאו תעסוקות נוספות על הפעילות החקלאית . אחרים עברו לחיות בעיר . גם חקלאות רעייה נוודית היא חקלאות אקסטנסיבית . היא משתרעת על פני שטחים נרחבים , ואין בה השקעות גבוהות של הון וכוח אדם . הנוודים החיים מסוג חקלאות זה מצליחים רק בקושי לפרנס את עצמם . נדודי הבכטיארים בהריהזגרוסשבמערבאיראןחיהקבוצהאתניתשאנשיהנקראים " בכטיארים , " וחלקם נוודים המגדלים עזים וכבשים . הבכטיארים חיים בסביבה הררית קשה , הקובעת את אורח חייהם ומעצבת את אופיים . תנאי הטבע מכתיבים את נדידת עדריהם , את מזונם ואת לבושם . הבכטיארים מקיימים שתי נדידות עונתיות בשנה : בסתיו הם מעמיסים את אוהליהם ורכושם על חמורים ונודדים מערבה למישורים החמימים הגובלים בעיראק , שבהם מצוי עשב לעדרים , ושוהים שם במשך החורף . באביב , כשכרי המרעה במישורים מתייבשים , הבכטיארים שבים אל אזורי ההרים , שבהם מתחיל לצמוח עשב חדש , ושוהים שם עד סוף הקיץ . בעת המסע המפרך מתפצלים הבכטיארים לקבוצות . בכל קבוצה כמה אלפי בני אדם ועשרות אלפי בעלי חיים . משפחה בכטיארית באוהל המשמש לה למגורים . יריעות האוהל ארוגות משער עזים שחורות , ומבנהו מאפשר פירוק נוח בעונת הנדודים

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר