עמוד:281

חקלאות נדודים היא חקלאות קיום אקסטנסיבית והיא אפשרית כל עוד האוכלוסייה קטנה . ואולם כשהאוכלוסייה גדלה , וצרכיה מתרבים - נוצר צורך להגדיל את שטח הגידול . במשך השנים עתודות הקרקע מצטמצמות , ולחקלאים אין בררה אלא לקצר את זמן ההוברה . אלא שאין בכך פתרון לטווח ארוך , משום שהקרקע אינה מספיקה להתחדש ולשוב לפוריותה , ולכן היבולים קטנים ואינם מאפשרים את קיומה של האוכלוסייה הגדלה . חקלאות הנדודים משתרעת על כ 25 % - משטח הקרקע החקלאית בעולם , אבל רק כ 5 % - מאוכלוסיית העולם מעבדים בדרך זו את האדמה . בשנים האחרונות נמצאת חקלאות הנדודים בירידה , בעיקר מפני שאיננה מניבה רווחים . החקלאים , שעד כה הסתפקו ביבולים שאיפשרו את קיומם , מבקשים כיום להגדיל את הכנסתם - וחקלאות הנדודים אינה מאפשרת זאת . רבות מהמדינות הפחות מפותחות מוכרות או מחכירות לחברות מסחריות קרקעות - שבעבר נוצלו לחקלאות נדודים . החברות המסחריות כורתות עצים מיערות הגשם ומשווקות אותם , בין השאר , לתעשיית הרהיטים . חקלאות הנדודים שמרה על האיזון שבין יכולת הייצור של הקרקע ויכולת ההתחדשות שלה , ואילו כריתת היערות המסיבית המתבצעת כיום גורמת לפגיעה , לעתים קרובות לא הפיכה , בסביבה ובקרקעות האזור ( עוד בנושא - בפרק הבא . ( כיום מדינות וארגונים בין-לאומיים מתערבים בניסיון לפתח באזורי יערות הגשם חקלאות מודרנית יותר , וכך למנוע את כריתתם המסיבית של היערות . תאילנד - עוברים מחקלאות נדודים לחקלאות קבע בצפון-מזרח תאילנד , באזור הרמה הגבוהה , חיים כ 36 % - מתושבי המדינה . בעבר השתרעו יערות על פני קרוב למחצית משטח האזור , ורבים מתושביו התפרנסו מחקלאות נדודים . ואולם בעשרות השנים האחרונות נכרת חלק גדול מן היערות למטרות חקלאות , בנייה , סלילת כבישים , הקמת סכרים ועוד , והתעוררו חששות כבדים לגבי עתיד האזור . ממשלת תאילנד וארגון המזון והחקלאות של האו"ם ( FAO ) יזמו תכנית שנועדה לשמר , לשקם ולנהל את היערות לצד שימור פרנסת החקלאים . כריתת יערות הוגבלה , גידולי חקלאות מגוונים הוכנסו לשימוש , ואלו מאפשרים לתושבים קיום סביר ללא פגיעה בפוריות הקרקע . אחת התוצאות החשובות של הפרויקט הייתה , שבצד הרווח הכלכלי פיתחו החקלאים תחושה של בעלות על קרקעות פוריות , והתחושה חיזקה את הביטחון הקיומי שלהם . חקלאות אקסטנסיבית : חקלאות המאופיינת בהשקעות נמוכות של הון ועבודה ליחידת שטח . ערך היבול המתקבל מיחידת שטח - קטן יחסית לערך היבול המתקבל בחקלאות אינטנסיבית . . 1 מהם התנאים המאפשרים קיום חקלאות נדודים ? . 2 מדוע חקלאות נדודים אופיינית לאזורי יערות הגשם ? . 3 מדוע חקלאות הנדודים אינה מתאימה לאוכולסייה גדולה ? השפעת משך זמן העיבוד על איכות הקרקע ביער הגשם כריתת יערות הגשם בקולומביה לצורך גידול חקלאי

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר