עמוד:279

המהפכה הירוקה ההישגים הגדולים של המהפכה החקלאית השלישית באו לידי ביטוי בעיקר במדינות המפותחות , ואילו במדינות הפחות מפותחות נשארה החקלאות ברובה חקלאות קיום מסורתית . במאה ה20- חל גידול אוכלוסייה מהיר במדינות הפחות מפותחות , ובעקבותיו נוצרו בהן בעיות של מחסור במזון ושל רעב . מאמץ בין-לאומי של המדינות המפותחות , שכלל השקעה גדולה של הון ושל הדרכה , הביא לקידום החקלאות במדינות הפחות מפותחות ולהגדלת התפוקה של כל גידולי המזון , ובעיקר של הגידולים הבסיסיים - אורז , חיטה ותירס . מאמץ מתמשך זה זכה לכינוי " המהפכה הירוקה" . המהפכה הירוקה כללה גם חלוקה מחדש של קרקעות והעברתן לבעלות האיכרים , וכן מתן הלוואות לאיכרים , כדי שיוכלו לממן את הזרעים , הדשנים , וחומרי ההדברה ואת הכנסתם של האמצעים הטכנולוגיים החדשים לשימוש . בעקבות המהפכה הירוקה גדלו היבולים פי , 4-3 ולעתים אף פי , 6 ללא הרחבת השטחים החקלאיים וללא הגדלת כוח העבודה . אזורים שבעבר היו מוכי רעב הצליחו להפיק כמות יבולים מספקת לקיום החקלאים ובני משפחתם , ואף נותרו עודפים לצורכי שיווק . בעוד שאוכלוסיית העולם גדלה במחצית השנייה של המאה ה20- ב 2 % - לשנה - ייצור האורז והחיטה עלה ב 4 % - לשנה , וייצור המזון הגלובלי הוכפל תוך זמן קצר . אלא שבמשך הזמן התברר כי בחלק ממדינות העולם הפחות מפותחות לא התגשמו התקוות הרבות שתלו במהפכה הירוקה , וסיבות רבות לכך : במקומות רבים הידע של החקלאים היה מועט מדי ; חלקות הקרקע היו קטנות ; הוצאות הייצור היו גבוהות - מעבר ליכולתם של החקלאים ; החקלאים הקטנים הלכו ונעלמו , ואת מקומם תפסו בעלי החוות הגדולות ; הזנים החדשים היו רגישים למזיקים ולמחלות - יותר מהזנים המקומיים , ונזקקו לכמויות גדולות יותר של דשנים וחומרי הדברה - שהעלו את עלויות הייצור ; ערכם התזונתי של הזנים החדשים היה נמוך מערך הזנים המקומיים ; המדינות הפחות מפותחות קיבלו אמנם סיוע במימון העלויות הגבוהות שהיו כרוכות ביישום המהפכה הירוקה , אבל לחלק מהן היה קשה לממן אותה , למרות העזרה שקיבלו . משבר האנרגיה , שפרץ בשנת , 1973 תרם אף הוא לקשיי המימון : מחירי הדשנים והדלק בעולם עלו , והמשבר הכלכלי העולמי , שבא בעקבות משבר האנרגיה , צמצם את הסיוע הכספי שהעניקו המדינות המפותחות למדינות הפחות מפותחות . עם זאת מפרסומים של האו"ם ושל מכוני מחקר אחרים עולה , שהתוצאות החיוביות של המהפכה הירוקה עולות על חסרונותיה . ? . 1 תוצאותיה החיוביות של המהפכה הירוקה חשובות ביותר . העריכו מה היה קורה בעולם איוללא הייתה מתרחשת . התייחסו לכמויות המזון ולמחירו ולהשפעות הדמוגרפיות , החברתיות והסביבתיות . . 2 כיצד באות ילדי ביטוי תוצאות המהפכה הירוקה בגרף ? . 3 השוו בין שולש המהפכות החקלאיות - במטרה למצוא את המשותף לשולשתן ואת המיוחד לכל אחת מהן . מצאו מדדים מתאימים להשוואה , השוו בעזרתם והסיקו מסקנות . המהפכה הירוקה : ) revolution green ( מאמץ בין-לאומי , שכלל השקעות הון , טכנולוגיה והדרכה , ונועד להגדיל את התפוקה של גידולי מזון בסיסיים במדינות הפחות מפותחות . הודו - ייצור ויבוא דגנים

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר