עמוד:278

המהפכה החקלאית השלישית המהפכה החקלאית השלישית , שהתרחשה במהלך המאה ה , 20- העצימה את השינויים בחקלאות . החקלאות המסחרית של ימינו מאופיינת בעלייה גדולה ביבולים ליחידת שטח , בצמצום כוח העבודה , בהשקעות הון גדולות , במסחר בין-לאומי נרחב , בתוצרת חקלאית מגוונת ובירידה במחירי התוצרת . הפיתוח הטכנולוגי , שהחל במהפכה החקלאית השנייה , הואץ - והוא הכוח המניע של המהפכה החקלאית השלישית . המכונות החקלאיות מאפשרות עיבוד שטחים נרחבים בזמן קצר ; אמצעי התחבורה המתקדמים , המשמשים לשינוע התוצרת החקלאית , מאפשרים להוביל אותה תוך זמן קצר יחסית גם לשווקים רחוקים ; שיטות של השקיה , ניקוז , מיחזור מים ואגירת מים מאפשרות ניצול יעיל של המים ; שימוש נרחב בדשנים ובחומרי הדברה מביאים להגדלת כמות היבולים ; השבחת זנים ויצירת זנים חדשים של צמחים ובעלי חיים מגוונים את התוצרת ותורמים אף הם להגדלת כמות היבולים ; והעברת גידולים רבים לחממות מבוקרות ( ובהן פיקוח על הלחות והטמפרטורה , על סוג הקרקע וכמויות המים ) מעניקה לכל גידול את התנאים המיטביים ( האופטימליים ) להתפתחותו . הגידול בחממות הואץ מאוד בשנים האחרונות ואף זכה לכינוי "המהפכה הלבנה" . מהשוואת היקף הייצור החקלאי בעולם עולה כי בתחילת המאה ה20- ייצר איכר אחד מזון שהספיק ל 2 . 5- נפשות - ואילו בתחילת המאה ה21- איכר אחד יכול לספק מזון ל130- נפשות . חלק מן הגורמים לכך הם זנים חדשים של אורז , חיטה ותירס , המניבים ליחידת שטח יבול הגדול פי 3-2 מזה שהניבו הזנים הקודמים . ? . 1 בארה"ב כיום כ3- מיילון חקלאים מספקים מזון לכל האוכולסייה ( כ270- מיילון בני אדם . ( זאת ועוד : בידי החקלאים נשארים עודפים בכמות המאפשרת לסחור בהם עם מדינות רבות בכל רחבי העולם . כיצד הגיעו החקלאים למצב זה ? . 2 ציינו נשי יתרונות ונשי קישים הכרוכים בפיתוח ובישמוש בטכנוולגיות החדשות בחקלאות . . 3 בחרו באחד האמצעים הטכנוולגיים החדישם בחקלאות וציינו על איול מגבולת מתגברים באמצעותו . המהפכה הלבנה : כינוי לתהליך המתרחש בעשורים האחרונים , שבו גידולים רבים עוברים לחממות מבוקרות . מקור השם - ביריעות הניילון הלבנות המכסות את החממות . חריש מודרני . אחד היתרונות הגדולים של מכונות החריש האלה איננו רק פתיחת כמה תלמים במקביל ובמהירות - אלא גם היכולת להפוך את האדמה תוך כדי חריש גידול צמחים בחממה מודרנית . התאורה מאריכה את שעות האור של הצמחים ומאיצה את גידולם

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר