עמוד:276

המהפכה החקלאית השנייה מאז המהפכה החקלאית הראשונה התרחשו תמורות בענף החקלאות במקומות שונים בעולם . באירופה - התקופה שראשיתה במאה ה17- וסופה במאה ה19- מוגדרת כתקופת המהפכה החקלאית השנייה . בתקופה זו החל גידול מואץ של אוכלוסייה , ובעקבותיו שורה של תוצאות : עלייה בביקוש למזון ; עלייה בייצור ובתפוקה החקלאית והיווצרות עודפי מזון גדולים יותר מאשר בעבר ; חלוקה מחודשת של הקרקעות - ובעלות של החקלאים על חלקותיהם ; וכן תחילתו של תהליך הגירת חקלאים מן הכפרים אל הערים ( תהליך העיור , ( תהליך שהתחזק בעקבות המהפכה התעשייתית . אופיו של ענף החקלאות השתנה מחקלאות שעיקרה חקלאות לצורכי קיום לחקלאות מסחרית ( שיווקית . ( בתקופה זו כבר היה קשר רצוף בין רוב חלקי העולם , והדבר איפשר את התפשטות המהפכה החקלאית . חידושים והמצאות שפותחו באירופה התפשטו במהירות ברחבי העולם . להלן כמה תהליכים : במשך תקופות ארוכות בהיסטוריה של אירופה לא נמצאו הקרקעות החקלאיות בבעלותם של האיכרים שעיבדו אותן . תחילה היו אלה האצילים שהעסיקו איכרים צמיתים לצורך עיבוד הקרקע , ואחר כך היו אלו בעלי קרקעות עשירים שהעסיקו עובדים שכירים . במהלך המהפכה החקלאית השנייה התבצע ארגון מחודש של הקרקעות , " הרפורמה האגררית , " ובמקומות רבים הועברו חלקות חקלאיות לבעלותם של האיכרים . התוצאה הייתה הקמת משקים חקלאיים משפחתיים , ואלו נעשו מאז ובמשך שנים רבות לדגם המשק החקלאי הנפוץ ביותר באירופה . המשק המשפחתי עודד את היוזמה הפרטית , הביא לעלייה ביבולים ובעודפי מזון , שיחרר כוח אדם לעיסוקים שאינם חקלאיים , והפך את החקלאות לחקלאות מסחרית . באותה עת השתלטו מדינות אירופה על שטחים נרחבים באפריקה , באסיה ובאמריקה הדרומית , והתושבים האירופים הקימו בשטחים הנשלטים אחוזות חקלאיות גדולות . התפתחות זו הגדילה אף היא את ייצור המזון , אך חיסלה רבים מן המשקים המשפחתיים המסורתיים שאפיינו את החקלאות ביבשות אלו . איכרים ובעלי מלאכה קטנים איבדו את משקיהם ונעשו שכירים בחוות הגדולות שבבעלות האירופים . מאפיין נוסף של המהפכה החקלאית השנייה הוא התרחבות השימוש באמצעים טכנולוגיים : החל שימוש במיכון חקלאי ובהשבחת זנים - והגידולים החקלאיים החלו להניב יבולים רבים יותר ליחידת שטח . החל בתקופה זו התפתחו מאוד המדע החקלאי ותורת הקרקע ( הבנת תהליכי היווצרות הקרקע והקשר שבין הקרקע לצומח . ( החקלאים החלו להשתמש בשיטת מחזור הזרעים , וזו תרמה אף היא לעלייה בתפוקת התוצרת החקלאית . כל התהליכים הללו הביאו להתפתחות ענף החקלאות ולהתייעלותו . הביקוש ההולך וקטן לכוח אדם בחקלאות עודד הגירה מן הכפר ; ובשילוב המהפכה התעשייתית - שמשכה כוח אדם אל העיר - הואץ תהליך העיור . מיכון חקלאי : מכונות לעבודות חקלאיות , המחליפות את עבודת הכפיים ואת השימוש בבעלי חיים , שהיו נהוגים בחקלאות המסורתית . השבחת זנים : יצירת זנים בעלי תנובה רבה יותר , ערך תזונתי גבוה יותר , עמידות גבוהה יותר וכדומה - באמצעות הכלאת מינים בעלי התכונות הרצויות . מחזור זרעים : שיטה חקלאית , שבה זורעים בסבב - גידולים שונים על אותו שטח קרקע . כל גידול צורך חומרים מן הקרקע וגם מעשיר אותה במינרלים וחומרי מזון אחרים , וכך נשמרת פוריותה . שנים רבות חרשו האיכרים את שדותיהם במחרשות ידניות דוגמת המחרשה בתמונתו של הצייר פיטר ברויגל האב , בן המאה ה . 16- בתקופת המהפכה החקלאית השנייה החל שימוש במיכון חקלאי מפותח יותר

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר