עמוד:273

פרויקט "טיפה" בסנגל פרויקט " טיפה" בסנגל באפריקה הוא פרויקט חקלאי , שנועד לסייע לתושבי האזורים הכפריים לעבור מחקלאות מסורתית לחקלאות מודרנית , וכך לפרוץ את מעגל העוני . האזור שבו פועל הפרויקט הוא חלק מאזור הסאהל - האזור העני ביותר באפריקה . הצורך בפרויקט נולד בעקבות הרעב שממנו סבלו התושבים בשנים האחרונות אחרי שנות בצורת תכופות וניצול לא נכון של הקרקע . הפרויקט מבוסס על טכנולוגיה וניסיון של חקלאים ישראלים , והוא מיושם בהצלחה בכפרים רבים ברחבי סנגל . פרויקט " טיפה" מכשיר את התושבים המקומיים לגדל בעצמם את מזונם , במה שמכונה " גינת שוק , " ולהפוך את משקיהם החקלאיים לרווחיים , גם כשהמשקים קטנים יחסית . החקלאים לומדים להשתמש בטכניקות פשוטות דוגמת מחזור יבולים , שימוש במי תהום , השקיה בטפטפות ומשטר השקיה המבוסס על מדידות מדעיות - על מנת לקיים חקלאות בת קיימא , המנצלת באופן אופטימלי את משאבי הקרקע והמים ואינה גורמת לניצול יתר . נוסף על הידע החקלאי הניתן לתושבים , מערכת " טיפה" כוללת דוד דישון , מערכת טפטפות שאפשר לפרוס על שטח של 500 מ"ר ומשאבת מים . פרויקט זה הוא דוגמה לפרויקט פיתוח הצומח מלמטה למעלה . הידע והאמצעים ניתנים ישירות לתושבים , והם במו ידיהם גורמים לשינוי . 60 המשפחות הראשונות שאימצו את הטכנולוגיה דיווחו כי יבוליהם גדלו פי , 3 ואיכותם השתפרה . האפשרות לעבד את השדה לכל אורך השנה , הניצול היעיל של המים בעזרת הטפטפות , הצמצום בהיקף העובדים הנדרשים לצורך השקיה ועישוב ( יחסית לשיטות העיבוד המסורתיות ) והשמירה על פוריות הקרקע בזכות הדישון - הם הגורמים העיקריים לגידול ולשיפור היבולים . החקלאים מסוגלים כעת להבטיח את מזונם ונהנים גם מן הרווח שמאפשרים להם העודפים . הביטחון הכלכלי ואפשרויות הפרנסה החדשות מצמצמים את ממדי ההגירה מן הכפרים אל הערים ותורמים לחיזוק האזורים הכפריים . זאת ועוד : 60 % ממשקי הבית המפעילים את הפרויקט הם משקים שבראשם עומדות נשים - האוכלוסייה הפגיעה ביותר לעוני ולרעב . פרויקט " טיפה" הוא חלק מפעילות ארגון מש"ב - סוכנות הסיוע הלאומית של ישראל , משרד החוץ - המספק תמיכה חקלאית למדינות פחות מפותחות , בהתבסס על הניסיון החקלאי העשיר של מדינת ישראל ככלל , ועל ניסיונה בחקלאות מדברית בפרט . הבנק העולמי הביע עניין בפרויקט , ונציגיו מעורבים בהרחבתו לאזורים נוספים . חקלאות בת קיימא : ) agricalture sustainable ( חקלאות המבוססת על גישה המשלבת את צורכי הפיתוח וצורכי החברה עם הצורך לשמור על הסביבה . לפי גישה זו , כל פיתוח וכל פעילות בהווה צריכים להתבצע תוך ראיית צורכי האוכלוסייה - גם בהווה וגם בעתיד . אגרונומים ישראלים לצד חקלאים מקומיים באחת מחלקות הפרויקט

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר